#

понеділок, 13 січня 2014 р.

Нормативно-правова база до кабінету трудового навчання: майстерні на 2013/2014 н.р.Збірник необхідної документації до шкільної майстерні

Особливості даної збірки документів:

1 - уся документація старанно перевірена на чинність, видалені документи, які втратили свою дію;
2 - додано нові документи, які вийшли протягом 2013 року;
3 - документи підготовлені до швидкого друку: видалені зразки назв шкіл, та їх адреси, прізвища посадових осіб, але залишені поля для них. Таким чином при нестачі часу можна швидко роздрукувати матеріали та заповнити поля від руки, якщо ж є час - звичайно можна відредагувати документи на комп'ютері.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ДО КАБІНЕТУ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ: МАЙСТЕРНІ НА 2013/2014 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

І. Загальна документація
1. Закон України Про освіту - чинна редакція від 01.01.2013
2. Закон України Про загальну середню освіту - чинна редакція від 05.12.2012
3. Державний стандарт початкової освіти - від 20 квітня 2011 р. № 462 (для 1-2 класів)
4. Державний стандарт початкової освіти - від 16 листопада 2000 (для 3-4 класів)
5. Державний стандарт базової і повної середньої освіти - від 23 листопада 2011 р. № 1392 (для 5 класів)
6. Державний стандарт базової і повної середньої освіти - від 14 січня 2004 (для 6-11 класів)
7. Національна доктрина розвитку освіти
8. Конвенція про права дитини
9. Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України
10. Загальні правила поведінки учнів під час навчально-виховного процесу у ЗНЗ України
11. Про використання мобільних телефонів під час навчального процесу

ІІ. Документація кабінету
1. Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів
2. Положення про навчальні майстерні загальноосвітнього навчально-виховного закладу
3. Інструктивно-методичні матеріали-Підготовка ЗНЗ до нового н.р. з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності
4. Рекомендації щодо заземлення кабінету
5. Протоколи та акти вимірювань електробезпеки та перевірки заземлення майстерні
6. Акт введення в експлуатацію кабінету трудового навчання - майстерні
7. Акт-дозвіл на проведення занять у майстерні у поточному році
8. Типові переліки навчально-наочних посібників у майстерні
9. Про затвердження Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей
10. Інвентарна книга майстерні
11. Матеріальна книга майстерні
12. Книга обліку стану навчально-методичного забезпечення майстерні
13. Паспорт забезпеченості майстерні
14. Паспорт майстерні - Рекомендована форма-Лист МОНУ № 19-305 від 26.04.2013
15. Паспорт майстерні - альтернативний
16. План роботи майстерні на поточний рік - Зразок
17. Перспективний план розвитку майстерні - Зразок
18. Графік роботи майстерні
19. Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту
20. Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу
21. Список учнів які знаходяться на диспансерному обліку, підготовлений медичним робітником школи
22. Копія наказу по школі про призначення завідуючого кабінетом майстерні

ІІІ. Санітарно-гігієнічні вимоги
1. Санітарно-гігієнічні вимоги Державних будівельних норм України ДБН В.2.2-3-97
2. Державні санітарні правила і норми влаштування ЗНЗ-ДСанПіН 5.5.2.008-01
3. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів - ДНАОП 0.00-1.21-98
4. Правила користування електричною енергією
5. Гігієнічні вимоги до шкільних меблів

ІV. Техніка безпеки та охорона праці
1. Положення про службу охорони праці - НПАОП 0.00-4.35-04
2. Положення про навчання з питань охорони праці - НПАОП 0.00-4.12-05
3. Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах
4. Положення про порядок розслідування нещасних випадків у кабінеті (від 07.10.2013)
5. Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України
6. Типове положення про спеціальне навчання з питань пожежної безпеки
7. Положення про розробку інструкцій з охорони праці-ДНАОП 0.00-4.15-98
8. Інструктивно-методичні матеріали "Основні вимоги до побудови та змісту інструкцій з безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах.."
9. Посадова інструкція учителя
10. Посадова інструкція завідуючого робочою кімнатою
11. Посадова інструкція завідуючого майстернею по дереву
12. Посадова інструкція завідуючого майстернею по металу
13. Посадова інструкція лаборанта
14. Посадова інструкція-керівника гуртка
15. Інструкція з охорони праці на робочому місці для вчителя
16. Орієнтовний перелік питань вступного інструктажу з ОБЖ для учнів
17. Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці у майстерні
18. Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці у майстерні
19. Інструкція з пожежної безпеки - Загальна
20. Інструкція з пожежної безпеки в навчальних майстернях школи
21. Журнал реєстрації протипожежного інструктажу у майстерні
22. Інструкція користування вогнегасником
23. Інструкція з електробезпеки у майстерні
24. Інструкції з ПМД при ураженні електрострумом у майстерні
25. Правила безпеки під час занять у навчальних і навчально-виробничих майстернях
26. Правила безпеки під час трудового навчання й літніх практичних робіт учнів
27. Інструкція з охорони праці під час проведення навчальних занять у навчальних і навчально-виробничих майстернях
28. Інструкція під час виконання електромонтажних робіт
29. Інструкція з охорони праці під час роботи з використанням переносних електроінструментів
30. Інструкція з охорони праці під час ручної обробки металу
31. Інструкція з охорони праці під час роботи на фрезерному верстаті
32. Інструкція з охорони праці під час роботи на токарному верстаті по металу
33. Інструкція з охорони праці під час роботи на заточувальному верстаті (електроточилі)
34. Інструкція з охорони праці під час роботи на свердлильному верстаті
35. Інструкція з охорони праці під час роботи на круглопильному (циркульному) верстаті
36. Інструкція з охорони праці під час роботи на токарному верстаті по дереву
37. Інструкція з охорони праці під час роботи на деревофугувальних верстатах
38. Інструкція з охорони праці під час ручної обробки деревини
39. Інструкція з охорони праці виконанні сільськогосподарських робіт
40. Інструкція Виробнича санітарія і гігієна праці в шкільних майстернях
41. Інструкція надання першої медичної допомоги при одержанні травм
42. Вміст аптечки першої допомоги
43. Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці
44. Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів
45. Саморобні інструкції:
Інструкція з охорони праці під час чергування в навчальних майстернях
Інструкція з охорони праці під час виконання лабораторно-практичних робіт
Інструкція з охорони праці при проведенні екскурсій
Інструкція з охорони праці при розмічанні
Інструкція з охорони праці при пилянні деревини
Інструкція з охорони праці при струганні деревини.
Інструкція з охорони праці при довбанні та різанні деревини стамесками
Інструкція з охорони праці при складанні столярних виробів
Інструкція з охорони праці при оздобленні виробів
Інструкція з охорони праці при рубанні металу
Інструкція з охорони праці при випрямлянні та згинанні листового металу й дроту
Інструкція з охорони праці при обпилюванні
Інструкція з охорони праці при різанні листового металу ножицями
Інструкція з охорони праці при різанні металу ножівкою
Інструкція з охорони праці при нарізанні метричної різьби
Інструкція з охорони праці під час електропаяння
Інструкція з охорони праці при термічній обробці металу
46. Типові норми належності вогнегасників
47. Граничні норми піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми
48. Положення про адміністративно-громадський контроль з охорони праці у навчальному закладі
49. Журнал адміністративно-громадського контролю
50. Посвідчення про перевірку знань з Охорони праці

V. Навчально-методичне забезпечення кабінету
1. Методичні рекомендації щодо вивчення трудового навчання (Технології) на 2013/2014 н.р.
2. Про навчальні плани ЗНЗ та структуру 20132014 навчального року
3. Перелік підручників та посібників з майстерні на 2013/2014 н.р.
4. Навчальний календар на 2013/2014 н.р.
5. Програми з трудового навчання (Технології)
6. Підручники та посібники з трудового навчання (Технології) (посилання на скачування)
7. Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень
8. Критерії оцінювання навчальних досягнень з трудового навчання (Технології)
9. Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади
10. Оформлення кабінету
а) Державна символіка
б) Фото відомих винахідників (9 шт.)
в) ТБ на стенд:
- надання медичної допомоги
- порядок дій під час пожежі
- розташування вогнегасника та аптечки
- служби екстреного виклику
г) знаки безпеки (134 шт.)
11. Типове положення про атестацію педагогічних працівників
12. Про обсяг і характер домашніх завдань учнів
13. Інструкція з ведення класного журналу

VI. Оплата праці
1. Інструкція про порядок нарахування заробітної плати
2. Оплата заміни
3. Інструкція про розподіл учнів на групи для занять

VII. Позаштатні ситуації
1. Порядок дій при виникненні пожежі
2. План евакуації у випадку аварійних ситуацій
3. Схема Евакуації з майстерні - Зразок
4. Порядок надання першої медичної допомоги при одержанні травм у майстерні

VІІІ. Контроль
1. Атестаційний лист навчального кабінету

********************

Упорядник: SSanich - адмін сайту schoolsribnoe.at.ua


******************
Ви можете скачати з цієї сторінки архів, який містить:
1 - вказаний перелік документації
2 - скріншоти вмісту папки з документацією
3 - текстовий файл з поясненням як отримати документацію (UAH).