#

пʼятниця, 3 січня 2014 р.

Нормативно-правова база до кабінету біології на 2013/2014 н.р.Необхідна документація до кабінету біології.


НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ДО КАБІНЕТУ БІОЛОГІЇ НА 2013/2014 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

І. Загальна документація
1.    Закон України Про освіту - чинна редакція від 01.01.2013
2.    Закон України Про загальну середню освіту - чинна редакція від 05.12.2012
3.    Державний стандарт початкової освіти - від 20 квітня 2011 р. № 462 (для 1-2 класів)
4.    Державний стандарт початкової освіти - від 16 листопада 2000 (для 3-4 класів)
5.    Державний стандарт базової і повної середньої освіти - від 23 листопада 2011 р. № 1392 (для 5 класів)
6.    Державний стандарт базової і повної середньої освіти - від 14 січня 2004 (для 6-11 класів)
7.    Національна доктрина розвитку освіти - чинна редакція від від 17.04.2002
8.    Конвенція про права дитини - чинна редакція від від 01.01.2000
9.    Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України - чинна редакція від від 26.04.2000
10.    Загальні правила поведінки учнів під час навчально-виховного процесу у ЗНЗ України
11.    Про використання мобільних телефонів під час навчального процесу
12. ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року

ІІ. Документація кабінету
1.    Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів
2.    Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів
3.    Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму
4.    Інструктивно-методичні матеріали-Підготовка ЗНЗ до нового н.р. з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності
5.    Типові переліки навчально-наочних посібників у кабінеті біології
6.    Базовий перелік засобів навчання та обладнання кабінету біології
7.    Протоколи та акти вимірювань електробезпеки та перевірки заземлення кабінету біології
8.    АКТ введення в експлуатацію кабінету біології
9.    АКТ-дозвіл на проведення занять у кабінеті біології у поточному році
10.    Про затвердження Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей
11.    Інвентарна книга кабінету біології
12.    Матеріальна книга кабінету біології
13.    Книга обліку стану навчально-методичного забезпечення кабінету біології
14.    Паспорт забезпеченості кабінету біології
15.    Паспорт кабінету-Рекомендована форма-Лист МОНУ № 19-305 від 26.04.2013
16.    Графік роботи кабінету біології
17.    План роботи кабінету біології на поточний рік-Зразок
18.    Перспективний план розвитку кабінету біології на 3-5 років-Зразок
19.    Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу
20.    Список учнів які знаходяться на диспансерному обліку, підготовлений медичним робітником школи
21.    Копія наказу по школі про призначення завідуючого кабінетом біології

ІІІ. Санітарно-гігієнічні вимоги
1.    Санітарно-гігієнічні вимоги Державних будівельних норм України ДБН В.2.2-3-97
2.    Державні санітарні правила і норми влаштування ЗНЗ-ДСанПіН 5.5.2.008-01
3.    Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів - ДНАОП 0.00-1.21-98
4.    Правила користування електричною енергією
5.    Гігієнічні вимоги до шкільних меблів

ІV. Техніка безпеки та охорона праці
1.    Положення про службу охорони праці - НПАОП 0.00-4.35-04
2.    Положення про навчання з питань охорони праці - НПАОП 0.00-4.12-05
3.    Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах
4.    Положення про порядок розслідування нещасних випадків у кабінеті (від 07.10.2013)
5.    Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України
6.    Типове положення про спеціальне навчання з питань пожежної безпеки
7.    Положення про розробку інструкцій з охорони праці-ДНАОП 0.00-4.15-98
8.    Інструктивно-методичні матеріали "Основні вимоги до побудови та змісту інструкцій з безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах.."
9.    Посадова інструкція учителя
10.    Посадова інструкція завідуючого кабінетом біології
11.    Посадова інструкція лаборанта
12.    Посадова інструкція-керівник гуртка
13.    Інструкція з охорони праці на робочому місці для вчителя
14.    Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) біології загальноосвітніх навчальних закладів
ЗМІСТ
1. Галузь застосування
2. Нормативні посилання
3. Загальні положення
4. Вимоги до приміщення кабінету (лабораторії) біології та  лаборантської
4.1. Загальні вимоги  
4.2. Освітлення
4.3. Пожежна безпека
5. Вимоги  безпеки під час проведення занять з біології
5.1. Вимоги безпеки під час проведення лабораторних занять,  практичних робіт,
   демонстраційних дослідів у приміщенні  кабінету (лабораторії) біології
5.2. Вимоги безпеки під час роботи в  куточку  живої природи
  5.3. Правила безпеки під час роботи на  навчально-дослідній ділянці
5.4. Правила безпеки під час проведення екскурсій з біології
5.5. Правила безпеки під час проведення практичних занять з біології в теплицях  (оранжереях)
  6. Вимоги до зберігання матеріалів та інструментів, небезпечних для здоров’я учнів
  7. Відповідальність, обов’язки та права посадових осіб
     Додатки:
  1. Перелік медикаментів, перев’язувальних засобів і приладдя для аптечки кабінету
(лабораторії) біології.
2 Оптимальні розміри основного інвентаря для учнів різних  вікових груп
3 Перелік медикаментів, перев’язувальних засобів і приладдя для похідної аптечки
4 Типовий перелік культур, які рекомендовані для вирощування у теплиці (оранжереї)
5 Витяг із переліку хімічних і біологічних засобів боротьби з шкідниками, хворобами рослин і
бур’янами.

15.    Інструкція з охорони праці під час проведення навчальних занять у кабінеті біології
16.    Орієнтовний перелік питань вступного інструктажу з ОБЖ для учнів
17.    Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці у кабінеті біології
18.    Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці у кабінеті біології
19.    Інструкція з пожежної безпеки в кабінеті біології
20.    Журнал реєстрації протипожежного інструктажу у кабінеті біології
21.    Інструкція користування вогнегасником
22.    Інструкція з електробезпеки у кабінеті біології
23.    Інструкції з ПМД при ураженні електрострумом у кабінеті біології
24.    Інструкція з охорони праці під час підготовки і проведення лабораторних та практичних робіт з біології
25.    Інструкції з техніки безпеки при виконанні лабораторних та практичних робіт з біології (7-10 класи) та природознавства (5-6 класи)
26.    Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів
27.    Положення про навчально-дослідну ділянку
28.    Інструкція з охорони праці під час роботи на шкільній навчально-дослідній ділянці
29.    Інструкція з охорони праці при проведенні екскурсії з біології
30.    Інструкція надання першої медичної допомоги при одержанні травм у кабінеті біології
31.    Вміст аптечки першої допомоги у кабінеті біології
32.    Граничні норми піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми
33.    Положення про адміністративно-громадський контроль з охорони праці у навчальному закладі
34.    Журнал обліку проведення адміністративно-громадського контролю у кабінеті біології
35.    Положення про куточок живої природи загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів
36.    Правила проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України
37.    Норми первинних засобів пожежогасіння у кабінеті біології
38.    Посвідчення про перевірку знань з Охорони праці
39.    Стенд з охорони праці з розміщенням основних документів у кабінеті біології

V. Навчально-методичне забезпечення кабінету
1.    Методичні рекомендації щодо вивчення біології на 2013/2014 н.р.
2.    Про навчальні плани ЗНЗ та структуру 20132014 навчального року
3.    Навчальний календар на 2013/2014 н.р.
4.    Перелік посібників з біології, екології, природознавства на 2013/2014 н.р.
5.    Програми з біології
6.    Підручники та посібники з біології (посилання на скачування)
7.    Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень
8.    Критерії оцінювання навчальних досягнень з біології
9.    Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади
10.  Оформлення кабінету
а) Державна символіка
б) Портрети вчених-біологів (17 шт.)
в) ТБ на стенд:
- надання медичної допомоги
- порядок дій під час пожежі
- розташування вогнегасника та аптечки
- служби екстреного виклику
г) знаки безпеки (134 шт.)
ґ) буклети (4 шт.)
11. Типове положення про атестацію педагогічних працівників
12.    Про обсяг і характер домашніх завдань учнів
13.    Інструкція з ведення класного журналу

VI. Оплата праці
1.    Інструкція про порядок нарахування заробітної плати
2.    Оплата заміни
3.    Інструкція про розподіл учнів на групи для занять

VII. Позаштатні ситуації
1.    Порядок дій при виникненні пожежі
2.    План евакуації у випадку аварійних ситуацій
3.    Схема Евакуації з кабінету-Зразок
1.    Порядок надання першої медичної допомоги при одержанні травм

VІІІ. Контроль
1.    Атестаційний лист навчального кабінету біології

******************
Упорядник: SSanich - адмін сайту schoolsribnoe.at.ua

******************

Ви можете скачати з цієї сторінки архів, який містить:
1 - вказаний перелік документації
2 - скріншоти вмісту папки з документацією
3 - текстовий файл з поясненням як отримати документацію (UAH).