#

понеділок, 11 січня 2016 р.

Збірник документації до кабінету Захист Вітчизни на 2015/2016 н.р.Добірка нормативних документів та матеріалів до кабінету Захист Вітчизни на новий навчальний рікОсобливості даної збірки документів:
1 - уся документація старанно перевірена на чинність, видалені документи, які втратили свою дію;
2 - додано нові документи, які вийшли протягом поточного року;
3 - документи підготовлені до швидкого друку: видалені зразки назв шкіл, та їх адреси, прізвища посадових осіб, але залишені поля для них. Таким чином при нестачі часу можна швидко роздрукувати матеріали та заповнити поля від руки, якщо ж є час - звичайно можна відредагувати документи на комп'ютері.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ДО КАБІНЕТУ ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ НА 2015/2016 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

І. Загальна документація
1.    Закон України Про освіту
2.    Закон України Про загальну середню освіту
3.    Державний стандарт початкової освіти - від 20 квітня 2011 р. № 462 (для 1-3 класів)
4.    Державний стандарт початкової освіти - від 16 листопада 2000 (для 4 класів)
5.    Державний стандарт базової і повної середньої освіти - від 23 листопада 2011 р. № 1392 (для 5-6 класів)
6.    Державний стандарт базової і повної середньої освіти - від 14 січня 2004 (для 7-11 класів)
7.    Національна доктрина розвитку освіти
8.    Конвенція про права дитини
9.    Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України
10.   Загальні правила поведінки учнів під час навчально-виховного процесу у ЗНЗ України
11.   Про Воєнну доктрину України
12.   Про оборону України
13.   Про Збройні Сили України
14.   Про Державну прикордонну службу України
15.   Про Стройовий статут Збройних Сил України
16.   Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України
17.   Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України
18.   Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України
19.   Кодекс цивільного захисту України
20.   Про військовий обов'язок
21.   Про Концепцію допризовної підготовки
22.   Основи законодавства України про охорону здоров'я
23.   Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей
24.   Про затвердження Положення про Всеукраїнську військово-спортивну гру Патріот
25.   Про проведення Всеукраїнського фізкультурно-патріотичного фестивалю школярів України Нащадки козацької слави
26.   Про затвердження Правил проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України
27.   Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту
28.   Про Правила дорожнього руху

ІІ. Документація кабінету
1.   Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів
2.   Акт введення в експлуатацію кабінету
3.   Протоколи та акти вимірювань електробезпеки та перевірки заземлення кабінету
4.   Акт-дозвіл на проведення занять у кабінеті у поточному році
5.   Паспорт кабінету
6.   Паспорт забезпеченості кабінету-Зразок-1
7.   Інвентарна книга
8.   Матеріальна книга
9.   Річний план роботи-Зразок
10.   Перспективний план роботи-Зразок
11.   Графік роботи кабінету-шаблон
12.   Копія наказу по школі про призначення завідуючого кабінетом-Зразок
13.   ПОЛОЖЕННЯ про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу
14.   Список учнів які знаходяться на диспансерному обліку, підготовлений медичним робітником школи
15.   Типові переліки навчально-наочних посібників у кабінеті ЗВ
16.   Щодо укомплектування кабінетів Захисту Вітчизни
17.   Перелік необхідних плакатів для викладання ЗВ
18.   Табель оснащення навчальних закладів учбовим майном для ОМЗ
19.   Табель оснащення навчальних закладів учбовим майном ЦО
20.    Щодо обовязкової ділової документації

ІІІ. Санітарно-гігієнічні вимоги
1.    Державні санітарні правила і норми влаштування ЗНЗ-ДСанПіН 5.5.2.008-01
2.    Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів - ДНАОП 0.00-1.21-98
3.    Правила користування електричною енергією
4.    Гігієнічні вимоги до шкільних меблів

ІV. Техніка безпеки та охорона праці
1.    Положення про службу охорони праці - НПАОП 0.00-4.35-04
2.    Положення про навчання з питань охорони праці - НПАОП 0.00-4.12-05
3.    Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах
4.    Положення про порядок розслідування нещасних випадків у кабінеті
5.    Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України
6.    Типове положення про спеціальне навчання з питань пожежної безпеки
7.    Положення про розробку інструкцій з охорони праці-ДНАОП 0.00-4.15-98
8.    Посадова інструкція учителя
9.    Посадова інструкція учителя Захисту Вітчизни
10.    Посадова інструкція-керівника гуртка
11.   Інструкція з охорони праці на робочому місці для вчителя
12.  Про затвердження Правил безпеки під час проведення занять з допризовної підготовки в загальноосвітніх
13.   Інструкція з охорони праці під час проведення навчальних занять у кабінеті ЗВ
14.   Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення вогнепальної, пневматичної і холодної зброї
15.   Інструкція з охорони праці під час проведення стрільби
16.   Правила проведення стрільби у шкільному тирі
17.   Інструкція з охорони праці з пожежної безпеки в тирі
18.    Орієнтовний перелік питань вступного інструктажу з ОБЖ для учнів
19.    Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці
20.    Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці
21.    Інструкція з пожежної безпеки в кабінеті
22.    Журнал реєстрації протипожежного інструктажу у кабінеті
23.    Інструкція користування вогнегасником
24.    Інструкція з електробезпеки у кабінеті
25.    Інструкції з ПМД при ураженні електрострумом у кабінеті
26.    Інструкція надання першої медичної допомоги при одержанні травм
27.    Вміст аптечки першої допомоги
28.    Положення про адміністративно-громадський контроль з охорони праці у навчальному закладі
29.    Журнал адміністративно-громадського контролю
30.   Граничні норми піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми
31.   План евакуації у випадку аварійних ситуацій
32.   Схема Евакуації з кабінету
33.   Порядок дій при виникненні пожежі у кабінеті
34.   Посвідчення про перевірку знань з Охорони праці
35.   Стенд з охорони праці з розміщенням основних документів
36.   Про порядок проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів ЗНЗ
37.   Інструкція з охорони праці при проведенні спортивно-масових заходів
38.   Норми первинних засобів пожежогасіння у кабінеті
39.    Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності
40.   Заходи безпеки при НС

V. Навчально-методичне забезпечення кабінету
1.   Вивчення базових дисциплін у ЗНЗ у 2015-2016 н.р
2.   Про навчальні плани ЗНЗ та структуру 2015/2016 навчального року
3.   Навчальний календар на 2015/2016 н.р.
4.   Програма (нова - від 10.07.2015р.)
5.   Посібники та деякі методичні матеріали з предмету
6.   Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень
7.   Критерії оцінювання навчальних досягнень з предмету Захист Вітчизни
8.  Оформлення кабінету
       а) Державна символіка: прапор, герб, гімн, конституція, схематична карта України, портрет президента
       б) Плакати «Зброя»:
           - Плакат №1- Проверка боя;
           - Плакат №2 – Будова АК74М;
           - Плакат №3 – Будова АКМС;
           - Плакат №4-5 – Будова РПГ.
        в) МІШЕНІ:
            1 – для стрільби з пневматичної зброї на відстань 25 м.;
            2 – для стрільби з пневматичної гвинтівки на відстань 10 м.;
            3 – мішень №6;
            4 – для стрільби з гвинтівки на відстань 50 м.;
            5 – для стрільби з автомата на відстань 100 м.
         г) Сигнали ЦО оповіщення надзвичайних ситуацій
         ґ) Довіряй ЗСУ
         д) ЗСУ поважають права полонених
9.  Типове положення про атестацію педагогічних працівників:
        - лист МОН;
        - положення про атестацію;
        - методичні рекомендації щодо атестації;
        - шаблони документів для атестації вчителя.
10.   Інструкція з ведення класного журналу
11.   План всеукр та міжнар масзаходів на 2-півріч 2015
12.   Про організацію гри «Сокіл» («Джура») в навчальних закладах
13.   Про обсяг і характер домашніх завдань учнів
14.   Додаткові документи:
        - Щодо протидії пропаганді сепаратизму
        - Про методичні рекомендації з патріотичного виховання
        - Концепція національно-патріотичного виховання
        - Про особливу відповідальність педагогічних
та науково-педагогічних працівників
        - Лист МОН Про уникнення враження мінами і вибухонебезпечними предметами
        - Лист МОН щодо річниці Голодомору
        - Конкурс Патріотична пісня
        - План основних заходів цивільного захисту
        - Про відзначення Дня пам’яті та примирення
        - Про заходи безпеки на можливі ризики виникнення НС, терористичних актів, диверсій, мінування
        - Про проведення заходів щодо протидії тероризму
        - Про проведення Уроків мужності

VI. Оплата праці
1.    Інструкція про порядок нарахування заробітної плати
2.    Оплата заміни
3.    Інструкція про розподіл учнів на групи для занять
4.    Оплата праці за викладання кількох навчальних предметів
5.    Визначення розміру надбавки за престижність (20%) - нормативні положення та коментар фахівців профспілки України
6.   Трудові та інші права у сфері освіти
7.   Додаткові матеріали щодо захисту прав вчителів

VII. Позаштатні ситуації
1.    Порядок дій при виникненні пожежі
2.    Порядок надання першої медичної допомоги при одержанні травм у кабінеті

VІІІ. Контроль
1.    Атестаційний лист навчального кабінету
2.   Акт перевірки стану викладання предмету

********************
Упорядник та автор окремих матеріалів: SSanich - адмін сайту schoolsribnoe.at.ua
********************
Переглянути вміст архіву та замовити матеріал --->>>