#

пʼятниця, 8 лютого 2013 р.

Технологічна карта навчального кабінету початкових класівСкладено на основі Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом міністерства освіти і науки України від 20.07.2004 року за № 601 «Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів».

Кабінет початкових класів – це класна кімната закладу зі створеним навчальним середовищем, оснащеним сучасними засобами навчання та шкільним обладнанням згідно з санітарно-гігієнічними нормами і правилами облаштування.

Класні кімнати для учнів 1-х класів слід розміщувати не вище другого поверху, а 2-4 – не вище третього згідно з ДБН В.2.2-3-97 п.3.29.

Матеріально-технічне забезпечення навчального кабінету початкових класів

Комплектація кабінету обладнанням здійснюється відповідно до типових переліків навчально-наочних посібників, технічних засобів навчання та обладнання загального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів.
У кабінеті встановлюються шкільні меблі: парти, учнівські столи та стільці. Шкільні меблі та їх розміщення у кабінеті мають відповідати санітарно-гігієнічним правилам та нормам (п.8.2. ДСанПіН 5.5.2.0-08-01 (у0063588-01)і здійснюватися відповідно до вимог ДБН В.2.2.-3.97 «Будинки та споруди навчальних закладів».
Парти (столи учнівські) повинні бути тільки стандартні, при цьому стіл і стілець мають бути однієї групи (п.8.2. Сан Пін 5.5.2.008-01(у0063588-01).
У кабінеті слід передбачити наявність меблів двох-трьох розмірів з перевагою одного з них або трансформативні столи зі зміною висоти згідно з антропометричними даними школярів.
У кабінеті повинна бути нанесена кольорова мірна вертикальна лінія для визначення учням необхідного розміру меблів (п.8.2. ДСан Пін 5.5.2.008-01 (у0063588-01).
У кабінеті розміщується класна дошка різних видів: на одну, три або п’ять робочих площ у розгорнутому або складеному вигляді.
Середній щит класної дошки на три або п’ять робочих площ може бути використаний для демонстрації екранно-звукових засобів навчання на навісному екрані.
На окремих робочих площах може бути розташовано набірне полотно для демонстрації розрізних карток зі словами, літерами, цифрами, лічильним матеріалом тощо, нанесено графічну сітку для проведення уроків каліграфії. Одна із робочих площин може мати магнітну основу з кріпленням для демонстрації навчально-наочних посібників (таблиць, карт, моделей-аплікацій тощо)
Робочі площі на звороті дошки можуть бути покриті білим кольором для нанесення написів за допомогою спеціальних фломастерів.
Кабінети мають бути забезпечені:
 • аптечкою з набором медикаментів для надання першої медичної допомоги;
 • первинними засобами пожежогасіння відповідно до Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України (z0800-98).

Навчально-методичне забезпечення навчального кабінету початкових класів
Навчально-методичне забезпечення кабінетів складається з навчальних програм, підручників, навчальних та методичних посібників, передбачених типовими переліками навчально-наочних посібників та обладнання загального призначення, зразків навчально-наочних посібників, навчального обладнання, у кількості відповідно до вимог зазначених переліків.
Розподіл та збереження засобів навчання і навчального обладнання здійснюються згідно з вимогами навчальних програм та розділами.
У кабінеті створюється тематична картотека дидактичних та навчально-методичних матеріалів, навчально-наочних посібників, навчального обладнання, розподілених за темами та розділами навчальних програм. Картки розміщуються в алфавітному порядку.
Додатково кабінети початкових класів можуть бути оснащені:
 • підручниками та навчальними посібниками для кожного учня;
 • фаховим журналами;
 • бібліотечкою суспільно-політичної, науково-популярної, довідково-інформаційної і методичної літератури;
 • матеріалами перспективного педагогічного досвіду, розробками відкритих уроків та виховних заходів;
 • інструментами і матеріалами для відновлення і виготовлення саморобних засобів навчання.
Оформлення навчального кабінету початкових класів

На вхідних дверях кабінету повинен бути відповідний напис на табличці з назвою кабінету: «Кабінет початкових класів». Крім того, на вхідних дверях може бути цифрове позначення та літера класу, наприклад «1-А клас».
Для оформлення кабінету передбачено створення навчально-методичних експозицій змінного та постійного характеру.
До постійних експозицій кабінету початкових класів належать:
 • державна символіка;
 • правила пожежної безпеки та дорожнього руху;
 • класний куточок, де записано права і обов’язки школярів, правила поведінки учнів, органи самоврядування, відображено життя колективу класу.
У секційних шафах кабінету демонструються прилади, колекції фотовиставки тощо.
До експозицій змінного характеру належать:
 • виставка кращих робіт учнів;
 • матеріали до теми наступних уроків, орієнтовні завдання тематичного оцінювання, державної атестації;
 • додаткова інформація відповідно до навчальної програми;
 • результати експериментальної та дослідницької роботи учнів;
 • результати учнівських конкурсів, турнірів тощо.
           Матеріали експозицій оновлюються при переході до вивчення нової теми.
Кабінет має бути забезпечено настінними термометрами

Керівництво навчальним кабінетом початкових класів

Роботою кабінету керує завідувач, якого призначає директор з числа досвідчених учителів початкових класів.
Завідувач кабінету несе відповідальність за упорядкування, зберігання й використання навчально-наочних посібників, обладнання та інших матеріальних цінностей.
До обов’язків завідувача кабінету належать:
 • складання перспективного плану оснащення кабінету;
 • забезпечення умов для проведення уроків;
 • сприяння оновленню та удосконаленню матеріальної бази кабінету;
 • систематизація та каталогізація матеріальних об’єктів;
 • забезпечення дотримання в кабінеті правил електричної та пожежної безпеки, чистоти, порядку тощо;
 • систематичне ведення інвентарної книги із занесенням до неї відповідних змін про нові надходження, витрати та списання матеріальних цінностей.
Перспективний план оснащення кабінету засобами навчання та шкільним обладнанням складає завідувач кабінету за погодженням із директором закладу, у разі необхідності (закупівля і встановлення нового складного обладнання) – з місцевим органом управління освітою, органами державної санітарно-епідемічної служби та пожежної охорони.


БАЗОВИЙ ПЕРЕЛІК
засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення
для навчальних кабінетів початкової освіти

МОВА ТА ЧИТАННЯ
Друковані

Таблиці

Український алфавіт (друковані літери великі і малі)
1 шт.
Український алфавіт (рукописні літери великі і малі)
1 шт.
Зразки каліграфічного письма українських букв великих і малих та їх з'єднань (1-4 класи)
1 шт.
Тлумачний ілюстрований словник української мови (1-4 класи)
1 компл.
Сиди правильно при письмі
1 шт.
Правильно тримай ручку при письмі
1 шт.
Словникові слова з ілюстраціями, українська мова (1-4 класи)
4 компл.
Набір сюжетних малюнків для розвитку мовлення (1 клас)
1 компл,
Набір сюжетних малюнків для розвитку мовлення (2 клас)
1 компл.
Набір сюжетних малюнків для розвитку мовлення (3 клас)
1компл.
Набір сюжетних малюнків для розвитку мовлення (4 клас)
1компл.
Серія малюнків (3 - 4) для побудови зв’язного мовлення (1 клас)
1 компл.
Серія малюнків (4 - 5) для побудови зв’язного мовлення (2 клас)
1 компл.
Серія малюнків (5 - 8) для побудови зв’язного мовлення (3, 4 клас)
1 компл.
Азбука діалогічного мовлення з ситуативними малюнками. Етичні норми спілкування (1 клас)
1 компл.
Азбука діалогічного мовлення з ситуативними малюнками. Етичні норми спілкування (2 клас)
1 компл.
Азбука діалогічного мовлення з ситуативними малюнками. Етичні норми спілкування (3 клас)
1 компл.
Азбука діалогічного мовлення з ситуативними малюнками. Етичні норми спілкування (4 клас)
1 компл.
Динамічні опорні схеми для формування навички виразного читання (1-4 класи)
по 1 компл.
Прийоми розвитку темпу читання вголос і мовчки (1-4 класи)
1 компл.
Таблиці та опорні схеми з української мови: Мова. Мовлення
(3-4 класи)
1 компл.
Таблиці та опорні схеми з української мови: текст, його будова; тема і
основна думка тексту, заголовок, абзац; (4 клас)
1 компл.
Таблиці та опорні схеми з української мови:

Речення:

Види простих речень за метою висловлювання.
1 компл.
Головні (підмет і присудок) і другорядні члени речення.
1 компл.
Однорідні члени речення.
1 компл.
Таблиці та опорні схеми з української мови:

Слово. Лексичне значення слова. Багатозначні слова.
1 компл.
Найуживаніші синоніми, антоніми, омоніми.
1 компл.
Фразеологізми. (1-4 класи)
1 компл.
Будова слова. Основа і закінчення, корінь, префікс, суфікс. Спільнокореневі
слова. Словотвір (2-4 класи)
1 компл.
Таблиці та опорні схеми з української мови (3, 4 класи):
Частини мови:

іменник;
1 компл.
прикметник;
1 компл.
числівник;
1 компл.
займенник;
1 компл.
дієслово;
1 компл.
прислівник;
1 компл.
прийменник, сполучник; загальні відомості
1 шт.
Звуки і букви.

Голосні і приголосні звуки. Український алфавіт. Склад.
1 компл.
Наголос, наголошені і ненаголошені голосні.
1 компл.
Приголосні, тверді і м'які, дзвінкі і глухі.
1 компл.
Правила вимови голосних і приголосних звуків. Вимова і правопис
1 компл.
дієслівних форм на -ться, -шся.
1 компл.
Правопис.

Найуживаніші орфографічні правила про вживання великої букви на початку речення, у власних назвах (прості випадки).
1 компл.
Перенос частин слів з рядка в рядок.
1 шт.
Правописні явища у коренях і префіксах і суфіксах.
1 компл.
Написання прийменників з іменниками;
1 шт.
Вживання апострофа;
1 компл.
Написання не з дієсловами;
1 компл.
Вживання розділових знаків у кінці речення.
1 шт.
Використання коми при однорідних членах без сполучників та зі
сполучниками і, а, але; у складному реченні
1 шт.
Портрети українських письменників та поетів
1 компл.

Картки для індивідуальної роботи


Шаблони з пластичних матеріалів для формування графічних навичок з письма українською мовою (1 клас)
30 шт.
Каса літер та складів українського алфавіту
30 шт.
Набір графічних позначень моделей звуків, складів, слів (слово-предмет, слово-ознака, слово-дія, службове слово; будова слова), речень (1-4 класи)
30 шт.
Моделі

Площинні

Український алфавіт на магнітах (друковані літери великі і малі)
1 компл.
Магнітний набір моделей графічних позначень звуків, складів, слів (слово-предмет, слово-ознака, слово-дія, службове слово; будова слова), речень з української мови та мов національних меншин (1-4 класи)
по 1 компл.

Навчальні комп'ютерні програми


Збагачуємо мову (український словниковий запас)
1 шт.
Будуємо речення. Будуємо текст
1 шт.
Перевіряємо написання слів
1 шт.

Екранно-звукові


Відеофільми


Пори року
1 шт.
Як хліб до нас прийшов
1 шт.
Як книга до нас прийшла
1 шт.
Українські народні казки
1 шт.
Казки народів світу
1 шт.
Традиції та звичаї українського народу
1 шт..
Етичні норми спілкування (культура спілкування з однокласниками, друзями та з дорослими людьми) (1-4 класи)
1 шт.

Аудіозаписи


Навчаємось української літературної вимови
1шт.
Фонохрестоматія для 1-4 класів (казки, вірші, оповідання, народні дитячі ігри в музичному супроводі)
1шт.
Музичні твори для використання на уроках та у позаурочний час
1шт.
МАТЕМАТИКА

Друковані


Таблиці


Зразки каліграфічного письма цифр та знаків (1-4 класи)
1 компл.
Демонстраційна магнітна каса друкованих цифр та знаків (1-4 класи)
1 компл.
Лічильний матеріал з магнітним кріпленням демонстраційний
1 компл.
Властивості предметів (форма, розмір, розміщення; форма, колір, розмір, призначення) (1 клас)
1 компл.
Розміщення предметів у просторі і на площині (1-4 класи)
1 компл.
Порівняння кількості предметів (1-2 класи)
1 компл.
Лічба предметів. Правила лічби залежно від місця знаходження предметів(використання кількісних і порядкових числівників) 1-4 класи)
1 компл.
Натуральні числа.
1 компл.
Число нуль.

Нумерація натуральних чисел.

Число нуль та будь-яке натуральне число в межах мільйона.

Помісцеве значення цифр у позначенні натурального числа в межах мільйона.

Порівняння чисел і запис результатів за допомогою відповідних знаків(1-4 класи)

Арифметичні дії з натуральними числами та нулем. Закони і властивості арифметичних дій (1-4 класи)
1 компл.
Таблиця додавання одноцифрових чисел та відповідні табличні випадки віднімання (1-2 класи)
1 шт.
Таблиця множення одноцифрових чисел та відповідні табличні випадки ділення (2-4 класи)
2 шт.
Арифметичні дії (додавання, віднімання, множення, ділення) та залежності між ними. Взаємозв'язок дій додавання і віднімання, множення і ділення(1-4 класи)
1 компл.
Числовий вираз і його значення. Буквений вираз і його числове значення
1 компл.
Порядок виконання арифметичних дій у числових виразах, у тому числі, з дужками (1-4 класи)
1 компл.
Ділення з остачею (3-4 класи)
1 компл.
Частини. Дроби (динамічна наочність) (4 клас)
1 компл.
Відношення "більше на", "менше на", "більше е", "менше б"
1 компл.
Різницеве і кратне порівняння чисел.

Рівність, нерівність. Рівняння. Рівняння з однією змінною. Нерівність з однією змінною (3-4 класи)
1 компл.
Геометричні фігури та їх властивості. Геометричні тіла (1 - 4 класи):
1 компл.
Точка, лінія, відрізок, промінь, кут.

Многокутник і його елементи.

Трикутник і його елементи. Види трикутників.

Чотирикутник і його елементи, види чотирикутників

Коло і круг. Їх елементи.

Куб, куля, циліндр, конус

Величини та одиниці вимірювання величин (1-4 класи);
1 компл.
Довжина. Відстань. Периметр

Одиниці довжини (кілометр, метр, дециметр, сантиметр, міліметр) і співвідношення між ними. Перетворювання іменованих чисел та їх порівняння. Арифметичні дії над ними.

Побудова та вимірювання відрізків.

Знаходження відстані між об'єктами. Обчислення периметра прямокутника(квадрата) за його сторонами.

Площа (3-4 класи):
1 компл.
Одиниці площі (квадратний метр, квадратний сантиметр, квадратний дециметр) і співвідношення між ними. Знаходження та обчислення площі прямокутника (квадрата) за довжиною їх сторін.

Час (3-4 класи):
1 компл.
Одиниці часу (година, хвилина, секунда; доба, тиждень, місяць, рік, століття) і співвідношення між ними.

Вимірювання часових проміжків за допомогою годинника.

Виконання арифметичних дій з одиницями часу

Швидкість (4 клас):
1 компл.
Швидкість рухомого тіла при прямолінійному русі.

Одиниці швидкості (кілометр за годину, метр за секунду тощо).

Залежність між величинами. Залежність між швидкістю, часом і відстанню

Маса тіла (2-4 класи):
1 компл.
Одиниці маси (грам, кілограм, центнер, тонна) і співвідношення між ними.

Співвідношення між одиницями маси та їх порівняння

Ціна, вартість предмета. Грошові одиниці (1 -4 класи):
1 компл.
Назви грошових одиниць (гривня, копійка) і співвідношення між ними

Співвідношення між гривнею і копійкою під час виконання арифметичних

дій та порівняння.

Залежність між величинами. Залежність між ціною предмета, їх кількістю і вартістю.

Місткість. Одиниця місткості (літр). Використання різних мірок для порівняння місткості рідини
1 компл.
Ілюстрації до типових задач (1-2 класи)
1 компл.
Опорні схеми коротких записів різних видів задач (1-4 класи)
1 компл.
Картки для індивідуальної роботи

Шаблони з пластичних матеріалів для формування графічних навичок з письма (1 клас)
30 шт.
Палетки
30 компл.
Каса цифр та лічильного матеріалу
30 шт.

Моделі


Об'ємні

Циферблат годинниковий
1 шт.
Геометричні тіла:
1 компл.
паралелепіпед;

призма;

циліндр; куб;

конус;

куля;

піраміда

Площинні

Геометричні фігури: ромб, його види;
1 компл.
паралелограм;

прямокутник;

многокутники;

коло і круг;

трикутник, його види;

квадрат;

трапеція, різні види Цифри та лічильний матеріал на магнітах
1 компл.

Інструменти


Контрольно-вимірювальні


Метр навчальний з кольоровою шкалою
1 шт.
Метр дерев'яний демонстраційний з сантиметровим і дециметровим діленням
1 шт.
Палетка демонстраційна
1 шт.
Косинець класний (45°)
1 шт.
Косинець класний (30°-60°)
1 шт.
Циркуль класний
1 шт.
Лінійка класна з ручкою
1 шт.
Рулетка, 1,5м
1 шт.

Прилади та пристосування


Магнітний прилад "Частки і дроби"
1 шт.
Ваги демонстраційні
1 шт.
Термометр демонстраційний
1 шт.
Швидкість, час, відстань
1 шт.
Екранно-звукові

Відеофільми

Властивості предметів (форма, розмір, розміщення; форма, колір, розмір, призначення)
1 шт.
Розміщення предметів у просторі і на площині. Рух предметів у різних напрямах
1 шт.
Порівняння величин. Одиниці величин. Порівняння кількості предметів
1 шт.
Геометричні фігури та їх властивості
1 шт.
Я І УКРАЇНА

Друковані


Карти стінні


Західна півкуля. Східна півкуля.
1 шт.
Фізична карта світу
1 шт.
Фізична карта України
1 шт.
Адміністративна карта України
1 шт.
Україна. Природні зони
1 шт.
План місцевості
1 шт.
Заповідники України
1 шт.
Історико - етнографічна карта
1 шт.

Карти атласів


Атлас зоряного неба
30 шт.
Паша Батьківщина (3-4 класи)
30 шт.
Контурні карти (3-4 класи)
30 шт.

Таблиці


Планети і тіла Сонячної системи
1 компл.
Річний рух Землі навколо Сонця
1 компл.
Обертання Землі навколо осі
1 компл.
Кругообіг води в природі
1 компл.
Рух сонця по небосхилу та утворення тіні
1 компл.
Тварини - мешканці ґрунту
1 компл.
Осілі птахи. Перелітні птахи
1 компл.
Птахи, які прилітають до нас на зиму
1 шт.
Різноманітний світ комах у природі
1 компл.
Гриби: їстівні та отруйні
1 компл.
Теплові пояси Землі
1 компл.
Гірські породи та мінерали
1 компл.
Органи квіткових рослин, папоротей, хвощів, мохів, водоростей
1 компл.
Типи суцвіть
1 компл.
Ранньоквітучі рослини
1 комгіл.
Органи тіла людини
1 компл.
Червона книга. Тварини
1 компл.
Червона книга. Рослини
1 компл.
Умовні знаки плану місцевості
1 компл.
Природа в різні пори року: весна, літо, осінь, зима
1 компл.
Рослини і тварини природних зон України:
1 компл.
Рослини степу

Рослини лісу

Рослини луків

Рослини поля

Рослини водойм

Рослини гір (Карпати, Крим)

Тварини степу

Тварини лісу

Тварини луків

Тварини поля

Тварини водойм

Тварини гір (Карпати, Крим)

Охорона ґрунту
1 компл.
Охорона водойм

Охорона лісів

Охорона повітря

Гора. Горб
1 шт.
Розвиток яру (4 стадії)
1 компл.
Свійські тварини та їхні дикі предки
1 компл.
Пам'ятки неживої природи
1 компл.
Ланцюги живлення в природі
1 компл.
Розповсюдження радіоактивного забруднення
1 компл.
Кругообіг речовин у природі
1 компл.
Дерево роду (схема поколінь)
1 шт.
Український народознавчий матеріал (1-4 класи)
1 компл.
Українські рушники

Український глиняний посуд

Українське начиння (веретенце, прядка, рогачі тощо)

Український одяг. Ремесла(1-4 класи)

Органи чуття
1 шт.
Як хліб на стіл прийшов. Бережіть хліб
1 компл.
Вчимося сервірувати стіл
1 шт.
Історичні постаті (портрети):
1 компл.
мистецтво, наука, політичні діячі, спортсмени

Культурна спадщина. Архітектурна спадщина України
1 компл.
Народні промисли України. Карта народних промислів
1 компл.
Пам'ятні місця Києва
1 компл.
Міста України (обласні центри, м. Київ)
1 компл.
Порівняльна довжина річок України (схеми, місце знаходження)
1шт.
Порівняльні розміри найбільших озер України (контури, місце знаходження)
1 шт.
Галузі господарства. Сільське господарство: рослинництво і тваринництво
1 компл.
Галузі господарства. Транспорт
1 компл.
Галузі господарства. Промисловість
1 компл.
Об'єкти натуральні

Гербарії

Основні групи рослин (зразки: дерева, кущі, трави; дикорослі, культурні рослини)
1 компл.
Нижчі рослини: водорості, лишайники, мохи, папороті
1 компл.
Вищі рослини: голонасінні, покритонасінні
1 компл.

Листяні дерева та кущі

1 компл.
Хвойні дерева, кущі
1 компл.
Рослини природних зон
1 компл.
Дикорослі рослини
1компл.
Бур'яни
1компл.
Культурні рослини
1компл.
Лікарські рослини
1 компл.
Отруйні рослини
1 компл.
Будова квіткових рослин: корінь, стебло, листок та їх видозміни
1 компл.
Найпоширеніші представники рослинного світу Полісся
1 компл.
Найпоширеніші представники рослинного світу Лісостепу
1 компл.
Найпоширеніші представники рослинного світу Степу
1 компл.
Найпоширеніші представники рослинного світу Карпат
1 компл.
Найпоширеніші представники рослинного світу Кримських гір
1 компл.

Колекції

Корисні копалини України
1 компл.
Торф та продукти його переробки
1 компл.
Кам'яне вугілля та продукти його переробки
1 компл.
Граніт та його складові частини: польовий шпат, слюда і кварц
1 компл.
Нафта та продукти її переробки
1 компл.
Гірські породи та мінерали
1 компл.
Ґрунти
1 компл.
Залізна руда та продукти її переробки
1 компл.
Пісок, глина та продукти їх переробки
1 компл.
Насіння овочевих, зернових, прядивних, квітково-декоративних культур
1 компл.
Розвиток комах з повним і неповним перетворенням (колорадський жук, яблунева плодожерка)
1 компл.
Плодово-ягідні культури
1 компл.
Насіння та плоди
1 компл.
Моделі

Глобус фізичний, 1:30 млн.
1 шт..
Глобус політичний, 1:30 млн.
1 шт.

Прилади та пристосування

Опадомір
1 шт.
Термометр зовнішній
30 шт.
Термометр кімнатний
30 шт.
Флюгер
1 шт.
Гномон
1 шт.
Компас шкільний
30 шт.
Телескоп шкільний
1 шт.
Метроном
1 шт.
Камертон
1 шт.
Телурій
1 шт.
Лупа ручна
1 шт.
Мікроскоп шкільний
1 шт.
Бінокль
1 шт.
Силомір
1 шт.
Штатив лабораторний
15 шт.
Штатив для пробірок
15 шт.
Лоток для роздавального матеріалу
30 шт.
Корки для пробірок
30 шт.
Спиртівка
15 шт.
Магніт смуговий
15 шт.
Важіль
15 шт.
Терези з важками
15 шт.
Секундомір
15 шт.
Муляжі

Фрукти
1 компл.
Овочі
1 компл.
Гриби
1 компл.
Коренеплоди
1 компл.

Матеріали


Розчин йоду 5%
100 мл
Кухонна сіль
2 кг
Дистильована вода
10л
Сухий спирт
5 пач.
Фільтрувальний папір
30 пач.

Інструменти


Снігомірна рейка
1 шт.
Шнур мірний 25м
30 шт.
Рулетка
5 шт.
Ентомологічний сачок
5 шт.
Відро екскурсійне
5 шт.

Приладдя


Пінцет
30 шт.
Ножиці з тупими кінцями
30 шт.
Ложка для спалювання речовини
30 шт.

Посуд хімічний

Пробірка хімічна з рантом, 17-150
30 шт.
Склянка низька без носика типу Н, 250-90
30 шт.
Склянка висока без носика типу В, 150-95
30 шт.
Мензурка скляна без ніжки:
50 мл;
10 шт.
100 мл;
10шт.
250 мл
10 шт.
Лійка скляна проста конусоподібна з коротким стеблом типу 1а, 75-110
15 шт.
Чашка Петрі (100 мм)
30 шт.
Скельця предметні
100 шт.
Скельця покривні
200 шт.
Піпетка очна
15 шт.

Екранно-звукові


Відеофільми
Заповідники України:
1 шт.
Асканія Нова
1 шт.
Луганський заповідник
1 шт.
Карпатський заповідник
1 шт.
Горгани
1 шт.
Заповідник Мис Мартьян
1 шт.
Ялтинський заповідник
1 шт.
Карадазький заповідник
1 шт.
Кримський заповідник
1 шт.
Український степовий заповідник
1 шт.
Канівський заповідник
1 шт.
Поліський заповідник
1 шт.
Планети Сонячної системи. Рух землі навколо Сонця, обертання осі. Від чого залежить зміна пір року
1 шт.
Чорноморський заповідник
1 шт.
Дніпровсько-Орільський заповідник
1 шт.
Медобори
1 шт.
Природа та праця людей у лісостепу
1 шт.
Природа в горах
1 шт.
Природа та праця людей у степах
1 шт.
Природа в мішаних лісах
1 шт.
Правила поведінки за столом
1 шт.
Правила харчування
1 шт.
Вплив навколишнього середовища на здоров'я людини
1 шт.
Кругообіг води в природі
1 шт.
Зміна горизонту при підйомі
1 шт.
Материки та океани
1 шт.
Утворення джерела
1 шт.
Утворення ярів
1 шт.
Вороги та друзі лісу
1 шт.
Вороги та друзі поля
1 шт.
Свійські тварини та їхні дикі родичі
1 шт.
Світ птахів. Зимуючі та перелітні птахи
1 шт.
Добування горючих, рудних і нерудних корисних копалин
1 шт.
Життя прісної водойми
1 шт.
Джерело. Річка
1 шт.
Озеро. Море
1 шт.
Розвиток рослин із насіння
1 шт.
Звідки взялася манна каша
1 шт.
Як хліб на стіл прийшов
1 шт.
Чому на асфальті не може вирости дерево
1 шт.
Головний Ботанічний сад України
1 шт.
Тварини та рослини в різні пори року
1 шт.
Орієнтування на місцевості
1 шт.
Охорона природи
1 шт.
Народні промисли в Україні
1 шт.
Основні права та обов'язки дитини
1 шт.
Етичне спілкування:
1 комп.
типи спілкування; спілкування у школі і вдома

Аудіозаписи

Слухаємо, як звучить ліс
1 шт.
Звуки великого міста
1 шт.
Шум моря
1 шт.
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА
Обладнання спеціалізоване

Спортивний інвентар

Гімнастичне обладнання та устаткування

Вертлюга для кріплення:
1 компл.
- низька;

- середня;

- висока

Колода гімнастична
4 шт.
Драбина мотузкова
1 шт.
Канат підвісний
2 шт.
Жердина для лазіння
2 шт.
Щити для метання
4 шт.
Перекладина гімнастична
1 шт.
Стійки для стрибків
2 шт.
Доріжка гумова
1 шт.
Мат гімнастичний
15 шт.
М'яч для вправ з художньої гімнастики
30 шт.
Обруч гімнастичний
30 шт.
Палиця гімнастична
30 шт.
Скакалка гімнастична
30 шт.
Лава гімнастична
6 шт.
Станок хореографічний пристінний
1 компл.
Стінка гімнастична
6 шт.
Козел гімнастичний
2 шт.
Місток гімнастичний
2 шт.

Обладнання ігрове

М'яч баскетбольний
25 шт.
М'яч футбольний
25 шт.
М'яч гумовий малий
25 шт.
М'яч волейбольний
25 шт.
Сітка волейбольна
2 шт.
Щити баскетбольні
4 шт.
Кільця
8 шт.
Сітки
8 шт.

Оснащення лижне

Черевики лижні
30 пар
Лижі
30 пар
Кріплення лижне
30 пар
Палиці лижні
30 пар

Обладнання суддівсько-інформаційне

Динамометр кистьовий
2 шт.
Рулетка, 25 м
2 шт.
Свисток суддівський
3 шт.
Секундомір
3 шт.
Табло інформаційне
1 шт.
Електромегафон
2 шт.
Метроном
1 шт.

Друковані


Таблиці


Види гімнастики (спортивна, художня, акробатика)
1 компл.
Гімнастичні снаряди та вправи на них
1 компл.
Види легкої атлетики
1 компл.
Стилі плавання
1 компл.
Ковзанярська підготовка
1 компл.
Лижна підготовка
1 компл.
Гігієнічні основи загартування
1 компл.
Особиста гігієна і здоров'я
1 компл.
Розпорядок дня молодшого школяра
1 компл.
Формування постави
1 компл.
Комплекс ранкової зарядки
1 компл.
Подолання перешкод
1 компл.
Екранно-звукові

Відеофільми
Рухливі ігри, забави, естафети
1 шт.
Комплекс ранкової гімнастики
1 шт.
Художня гімнастика
1 шт.
Правила техніки безпеки на уроках фізичної культури
1 шт.
Техніка плавання
1 шт.
Техніка ковзанярської підготовки
1 шт.
Техніка лижної підготовки
1 шт.
Особиста гігієна молодшого школяра
1 шт.
Види спортивної форми та взуття і догляд за ними
1 шт.
Основи загартування організму
1 шт.

Аудіозаписи


Фізкультурні паузи на уроках (1-4 класи)
1 шт.
Ритмічні музичні твори для використання на уроках фізичної культури(1-4 класи)
1 шт.

ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я

Друковані

Таблиці

Раціон харчування
1 компл.
Здоровий спосіб життя
1 компл.
Особиста гігієна молодшого школяра
1 компл.
Безпека на дорозі
1 компл.
Безпека в побуті
1 компл.
Основні небезпеки навколишнього середовища
1 компл.
Служби захисту населення
1 компл.
Права дитини
1 компл.

Прилади та пристосування

Аптечка першої допомоги
1 шт.
Ваги
1 шт.
Ростомір
1 шт.
Силомір
1 шт.
Вогнегасник
1 шт.

Моделі


Дорожні знаки
1 наб.
Жезл міліціонера
1 шт.
Рятувальний жилет
1 шт.

Екранно-звукові


Відеофільми

Корисні ї шкідливі звички
1 шт.
Безпека щоденного життя
1 шт.
Надання першої допомоги при опіках, кровотечах, укусах, переломах, вивихах, саджах
1 шт.
ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ, ТЕХНІЧНА 1 ХУДОЖНЯ ПРАЦЯ
Об'єкти натуральні
Колекції
Види паперу
1 компл.
Породи деревини
1 компл.
Волокна природного походження:
1 компл.
Льон

Бавовна

Шовк

Вовна

Види синтетичних матеріалів (пластмаси, поролон тощо)
1 компл.
Види м'якоть жерсті та дроту
1 компл.
Промислові зразки тканин та ниток
1 компл.
Моделі

Овочі
1 наб.
Фрукти
1 наб.
Гриби
1 наб.
Сотовий телефон
1 шт.
Комп'ютер
1 шт.
Макети

Планетарій
1 шт.
Ландшафти
1 компл.
Костюми
1 компл.
Архітектурні споруди
1 компл.
Технічні конструкції
1 компл.
Приладдя

Папка-конструктор для роботи з папером і картоном

(для індивідуальної роботи або роботи в парах)
Пензлі:

колонкові різних номерів
5 шт.
білячі різних номерів
5 шт.
щетинні плоскі різних номерів
5 шт.
Фарби :

гуаш плакатна
1 наб.
акварель
1 наб.
темпера різних кольорів
1 наб.
Набір посуду для роботи з фарбами
1 наб.
Палітра для води
1 шт.
Палітра для фарб
1 шт.
Фломастери
1 компл.
Готовальня мала
1 шт.
Лінійки:

150мм;
1 шт.
300 мм;
1 шт.
500 мм;
1 шт.
1000 мм
1 шт.
Кутники:

45°, 90°, 45°;
1 шт.
60°, 90°,30°
1 шт.
Лекала
1 наб.
Трафаретна лінійка
1 наб.
Транспортир
1 шт.
Фальцлінійка
1 шт.
Скальпелі різних номерів
1 наб.
Олівці графітні (різної твердості)
5 шт.
Калька:

під олівець;
1 наб.
під туш
1 наб.
Копіювальний папір
1 наб.
Скріпки
1 пач.
Папір кольоровий
2 наб.
Картон кольоровий
2 наб.
Дерматин
1 наб.
Гумка
2 шт.
Клей ПВА
2шт.
Шило
1 шт.
Ножиці
1 шт.
Кругоріз
1 шт.
Альбом орієнтовних виробів із паперу
1 шт.
Альбом орієнтованих виробів із картону
1 шт.
Набір для технічної творчості "Зроби сам"
1 наб.

Папка-конструктор „Карбувальнику-митцю"

(для індивідуальної роботи або роботи в парах)
Інструмент слюсарний (для учнів від 8 до 12 років)
1 наб.
Картон
2 наб.
Підкладка з гуми
1 шт.
Карби (чекани)
1 компл.
Фольга металева різної товщини з різних матеріалів (міді, латуні, алюмінію,
1 компл.
нержавіючої сталі)

Дріт м'який кольоровий,(мотки)
1 компл.
Плоскогубці
1 шт.
Круглогубці
1 шт.
Кусачки
1 шт.
Надфілі
1 наб.
Настільні лещата (тиски) маленькі
1 шт.
Рисувалка
1 шт.
Ножиці для жерсті
1 шт.
Альбом орієнтовних виробів із м'якого дроту і жерсті
1 шт.
Конструктор технічний металевий "Школяр"
1 шт.

Папка-конструктор „Майстру ниток і тканини"

(для індивідуальної роботи або роботи в парах)
Набір для ручної праці
1 шт.
Ножиці швейні
1 шт.
Тканини різного кольору і волокнистого складу
1 компл.
Набори голок
2 наб.
Наперсток
1 шт.
П'яльця
2 шт.
Нитки:

муліне;
1 наб.
ірис;
1 наб.
штопка;
1 наб.
вовняна пряжа;
1 наб.
ґудзики
1 наб.
Тасьма, сутаж, кольорові стрічки
1 компл.
Спиці для в'язання
1 компл.
Крейда закрійника
1 наб.
Шнур, мотузка (для плетива та гобеленів)
1 наб.
Картон
1 наб.
Стрічка сантиметрова
1 шт.
Лінійка закрійника (20см)
1 шт.
Альбом зразків із ниток і тканини
1 шт.

Папка-конструктор „Майстру пластиліну і глини"

(для індивідуальної роботи або роботи в парах)
Підкладна дощечка
1 наб.
Пластина (біла, кольорова)
2 шт.
Пластилін скульптурний
1 наб.
Глина керамічна і лазурна, емалі
1 наб.
Набір стеків
1 наб.
Кружальце - основа
1 наб.
Писальце
2 шт.
Воскові свічки
1 шт.
Анілінові фарби
1 компл.
Посуд для фарбування писанок
1 компл.
Альбом зразків із глини, пластиліну
1 шт.
Альбом юного писанкаря
1 шт.
Папка-конструктор „Майстру лобзика, різця, випалювання"
(для індивідуальної роботи або роботи в парах)
Інструмент столярний (для дітей від 8 до 12 років)
1 наб.
Струбцина
1 шт.
Лобзик
1 шт.
Абразивний папір
1 компл.
Пилочка для лобзика
50 шт.
Калька, копіювальний папір
1 наб.
Олівці прості
1 наб..
Кнопки
1 пач.
Набір для різьби по дереву
1 компл.
Альбом зразків із фанери і деревини
1 шт.
Набір фанерних заготовок
1 компл.
Набір шпону різних порід дерев
1 компл.
Палітурний верстат настільний
1 шт.
Ручний млинок
1 шт.
Прядка
1 шт.
Обладнання загального призначення

Інструменти, пристрої, пристосування

Лещата (маленькі)
1 шт.
Гончарний круг
1 шт.
Фанерний столик для випилювання
1 шт.
Безчовникова швейна машина
1 шт.
Повітряний фарбопульт
1 шт.
Випалювач
1 шт.
Муфельна піч (лабораторна)
1 шт.
Ткацький верстат настільний
1 шт.
Універсальний верстат "Умілі руки"
1 шт.
Друковані

Таблиці
Трудове навчання (1-4 класи)
1 компл.
Правила безпеки праці (1-4 класи).
1 компл.
Аплікація з листя та соломки
2 компл.
Аплікація, ліплення, конструювання
2 компл.
Аплікація з геометричних фігур
2 компл.
Лозоплетіння
1 компл.
Карбування
1 компл.
Випилювання
1 компл.
Випалювання
1 компл.
М'яка іграшка
2 компл.
Народна іграшка (Яворівщина, Димківщина тощо)
1 компл.
Елементи креслення (1-4 класи)
1 компл.
Українські витинанки
1 компл.
Витинанки народних майстрів
1 компл.
Вузелковий батик
1 компл.
Історія техніки
1 компл.
Писанки народних умільців
1 компл.
Зразки петриківських, хохломських, Васильківських розписів
1 компл.
Зразки керамічних виробів
1 компл.
Натюрморти
1 компл.
Альбом із профорієнтації за напрямками:
1 компл
людина - художній побут;

людина - технічна естетика;

людина - художні знаки інформації;
людина - художні образи природи;
людина - художні образи інших людей.

Альбом „Зразки іграшок народних умільців"
1 компл.
Альбом „Історія технічної іграшки"
1 компл.
Альбом "Художні образи людей"

Ікона Миколая Угодника
1 шт.
Народна картина "Козак Мамай"
1 шт.
А.Монастирський "Запорожець"
1 шт.
С.Прокора "Українська дівчина"
1 шт.
Філіппо Ліпі "Портрет юнака"
1 шт.
І.Рєпін "Українка"
1 шт.
К.Маковський "Дівчинка у вінку"
1 шт.
О.Мурашко "Дівчинка в червоному капелюсі"
1 шт.
І.Глазунов "Портрет сина"
1 шт.
А.Коноваленко "Оранта" (панно в техніці маркетрі)
1 шт.
А.Коноваленко "Древній літописець" (панно в техніці маркетрі)
1 шт.
А.Коноваленко "Архангел Михаїл" (панно в техніці маркетрі)
1 шт.
А.Коноваленко "Народження пісні" (панно в техніці маркетрі)
1 шт.
А.Коноваленко "Принцеса Діана" (панно в техніці маркетрі)
1 шт.
П.Пікасо Дівчинка на кулі"
1 шт.
Г.Якутович "Аркан"
1 шт.
Альбом репродукцій: "Художнє довкілля"

Ф.Сурбаран "Натюрморт з посудом"
1 шт.
М.Пимоненко "Святочне ворожіння"
1 шт.

Є.Лещенко "Колядники"

1 шт.
К.Брюллов "Світлана, що ворожить"
1 шт.
Б.Кустодієв "Масляна"
1 шт.
М.Кравець"Декоративний розпис"
1 шт.
В. та А.Проторієви "Тарілка. Глек"
1 шт.
М.Токар "Килимок"
1 шт.
Г.Василенчук "Рушничок"
1 шт.
Т.Шевченко "Старости"
1 шт.
А.Петрицький "Різдвяний ранок"
1 шт.
Г.Світлицький "Хата у місячну ніч"
1 шт.
Я.Станіславський "Хата над Дніпром"
1 шт.
Альбом репродукцій картин "Природне довкілля"
В.Васнєцов "Русалки у Підводному царстві"
1 шт.
А.Пластов "Соняшники"
1 шт.
А. Саврасов "Шпаки прилетіли"
1 шт.
І.Левітан "Нічні фіалки і незабудки"
1 шт.
В.Бакшеєв "Яблуні у цвіті"
1 шт.
А.Коноваленко "Квіти Вівальді" (техніка маркетрі)
1 шт.
А.Коноваленко "Троянди" (техніка маркетрі)
1 шт.
А.Коноваленко "Троянди і метелики" (техніка маркетрі)
1 шт.
"Осінь - жар-птиці" (барви осінньої природи у творах петриківських майстрів: М.Примаченко, Г.Собачко, М.Тимченко, К.Білокур, Н.Білокінь, О.Скицюк)
1 наб.
"Зимонька - снігуронька"
1 наб.
Зимові мотиви у творах художників: М.Глущенка "Зимовий день";
1 наб.
С.Шишка "Парк взимку", "Пролісок"; І.Марчука "Мереживо", "Зимовий
день", "Сліди сонця на землі", "Весна - красна"
1 наб.
Альбом репродукцій "Технічні та архітектурні форми":

П.Левченко "Водяний млин"

1 шт.
С.Васильківський "Водяний млин"
1 шт.
С.Шишко "Парк взимку"
1 шт.
А.Ораєв "Моя вулиця"
1 шт.
В.Скакандій "Ужгород"
1 шт.
В.Сивак "Дощ на Андріївському узвозі"
1 шт.
Альбом „Геометричні головоломки"
1 шт.
Альбом „Людина і техніка"
1 шт.
Альбом „Дизайн ландшафтів"
1 шт.
Альбом „Дизайн костюмів"
1 шт.
Альбом „Промисловий дизайн"
1 шт.
Альбом „Графічний дизайн"
1 шт.
Альбом „Дизайн середовища (інтер'єрів, екстер'єрів)"
1 шт.
"Людина і природа "
Міні-лопатка дерев'яна
5 шт.
Оприскувач "Росинка"
5 шт.
Лійка
5 шт.
Щіточка
5 шт.
Поролон
3 наб.
Марля (для вирощування насіння)
1 п.м
Ваза
1-5 шт.
Вазони різних форм
1-4 наб.
Інструменти садово-городні:
1-5 наб.
борозновик;

виделка посадкова;

граблі малі;

сапа;

тризуб розпушувальний;

совок садильний

Праця у побуті

Посуд:

столовий;
1 наб.
чайний;
1 наб.
кавовий;
1 наб.
стакан
1 наб.
Ложка (столова, чайна)
2 наб.
Виделка
1 наб.
Ніж
1 наб.
Серветки
5 пач.
Мило
1 наб.
Мочалка
1 шт.
Шампунь
1 шт.
Гребінець
1 наб.
Люстерко
1 шт.
Хустинка носова
1 наб.
Рушник
1 наб.
Відеозаписи
Ознайомлення дітей з декоративно-прикладним мистецтвом України
1 шт.
Народна художня вишивка
1 шт.
Народні іграшки
1 шт.
Бесіди про необразотворче мистецтво: архітектура, дизайн
1 шт.
Перші кроки у світ дизайну
1 шт.
Робота з прикладним матеріалом (1-4 класи)
1 шт.
Плодово-ягідні культури України
1 шт.
Календарно-обрядові свята українського народу
1 шт.
Глина та її використання
1 шт.
На деревообробному комбінаті
1 шт.
На прядильно-ткацькій фабриці
1 шт.
На будівельному майданчику
1 шт.
У світі професій
1 шт.
Працьовита у нас сім'я
1 шт.
Аудіозаписи
Б.Лятошинський "Пори року"
1 шт.
М.Лисенко "Зима", "Весна", "Осіннє листя"
1 шт.
П.Чайковський "Пори року", "Заметіль"
1 шт.
К.Дебюссі "Сніг танцює", "Хмари", "Флейта пана"
1 шт.
Ф.Ліст "Гомін лісу"
1 шт.
Л.Колодуб "Снігова королева"
1 шт.
М.Римський-Корсаков "Снігуронька"
1 шт.
П.Чайковський "Пролісок"
1 шт.
Фонохрестоматія "Пісенні твори В.Верховинця":
1 компл.
"Ой чого ти, метелику?", сл. А.Пінчука, муз. В.Верховинця

"А вже красне сонечко", сл. О.Олеся, мелодія П.Козицького

"Бурхлива ріка", сл. Б.Грінченка, муз. В.Верховинця

"Розлилися води", запис В.Верховинця

"Іди, іди, дощику", укр. нар. пісня

"Бджоли", сл. В, Верховинця, мелодія народна

"Ходить гарбуз", запис В.Верховинця

"Про льон", сл. і муз. В.Верховинця

"Про пшеницю", сл. і муз. В.Верховинця

"Біла квочка", сл. В.Верховинця, муз. народна

"Вишні - черешні", сл. народні, обр. М.Леонтовича

"Кривий танок", запис В.Верховинця

"Пішли діти в поле", сл. і муз. В.Верховинця

"Наша хата", сл. Я. Щоголєва, муз. В. Верховинця

"Павук сірий", сл. і муз. В.Верховинця

"Шевчик", сл. і муз. В.Верховинця

"Коваль", сл. і муз. В.Верховинця

"Бондарь", сл. і муз. В.Верховинця

"Осінь", сл. Я.Щоголєва, муз. В.Верховинця

"Білесенькі сніжинки", сл. М.Вороного, муз. В.Верховинця

"В лісі під сосною", муз. К.Стеценка

"Ялинка", запис В.Верховинця

"Нумо, любі діти", сл. В.Верховинця

"Зимонько-снігуронько", сл. Л.Глібова

"Насуплю я брови", сл. С.Черкасенка, муз. В.Верховинця

Фонохрестоматія "Композитори дітям"
1 компл.
Е.Гріг "Похід гномів"

Р.Шуман "Сміливий вершник"

В.Косенко "Не хочуть купити ведмедика", "Купили ведмедика"

О.Білаш "Буратіно" (фрагменти з балету)

М.Лисенко "Пан Коцький" (фрагменти з балету)

К.Стеценко "Івасик-Телесик"

В.Косенко "Петрушка"

Й.Стравінський "Петрушка"

П.Сезанн "П'єро та Арлекін"

К.Сен-Санс "Карнавал зірок"

М.Лисенко "Про Козу-дерезу"

К.Стеценко "Про котика, півника, лисичку-сестричку"

П.Чайковський "Про принцес, принців та злих чарівників"

С.Майкапар "Метелик"

О.Левчук "Пригоди у смарагдовому місті"

О.Петрова "Дике качення"

Твори В.Косенка, П.Чайковського, Д.Шостаковича тощо

Фонохрестоматія "Духовна музика для занять із художньої праці"
1 компл.
І.С.Бах "Магніфікат" (фрагменти ораторії)

Р.Шуман "Аве Марія"

О.Мессіан "Вокаліз для Ангела, який сповіщає про кінець світу" (фрагменти)

"Хвала безсмертю Ісуса"

І.С.Бах "Токата і фуга" ре-мінор

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО
Моделі, муляжі
Гіпсові фігури геометричний тіл (куб, циліндр, конус, ромб)
1 компл.
Іграшки (м'які, пластмасові, металеві)
1 компл.
Фрукти
1 компл.
Овочі
1 компл.
Фігури людини і тварин з рухомими частинами (картонні)
1 компл.
Предмети побуту
1 компл.
Друковані

Таблиці

Таблиці-схеми послідовного виконання завдання
1 компл.
Репродукції картин художників
1 компл.
Зразки різних видів мистецтва
1 компл.
Образотворче мистецтво у міжпредметних зв'язках
1 компл.
Геометричні фігури
1 компл.
Альбоми

Юний писанкар
3 шт.
Малюнки зразків із глини і пластиліну
3 шт.
Малюнки зразків розписів (зокрема, українських)
3 шт.
Малюнки зразків виробів майстрів народних ремесел (гончарство, лозоплетіння, різьблення, народна іграшка)
3 шт.

Приладдя та матеріали

Пензлі акварельні
30 наб.
Фарби:

гуаш плакатна
30 наб.
акварель
30 наб.
анілінові
30 наб.
темпера різних кольорів
30 наб.
Палітри пластмасові
30 шт.
Мольберт
30 шт.
Фломастери
30 наб.
Підставки для натури
3 шт.
Склянки для води
30 шт.
Пластик (білий, кольоровий)
30 наб.
Глина керамічна і лазурна, емалі
30 наб.
Набір стеків
30 наб.
Посуд для фарбування писанок
30 наб.
Кольоровий папір
30 наб.
Фольга
30 наб.
Дошка для ліплення
30 шт.
Відеофільми

Декоративно-прикладне мистецтво
Живопис

Графіка

Скульптура

Архітектура

Навчальні комп'ютерні програми

Образотворче мистецтво (1-4 класи)
1 шт.
МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО
Друковані

Таблиці

Художні ілюстрації (за темами програми)
1 компл.
Репродукції картин (за темами програми)
1 компл.
Музична грамота
1 компл.
Портрети вітчизняних та зарубіжних композиторів
1 компл.
Плакати для слухання музики (слова-характеристики) 1-4 класи
1 компл.
Музика у між предметних зв'язках
1 компл.
Альбоми

Ілюстрації-характеристики видів мистецтва (музичного, театрального,
1 шт.
хореографічного, кіномистецтва, візуального, циркового)

Прилади та пристосування

Дошка з нотним станом (магнітна)
1 шт.
Камертон
1 шт.
Метроном
1 шт.
Фортепіано
1 шт.
Баян (акордеон)
1 шт.
Дитячі музичні інструменти:

сопілка
30 шт.
ксилофон
3 шт.
металофон
3 шт.
трикутник
3 шт.
маракаси
3 шт.
трещітки
3 шт.
бубен
1 шт.
барабанчик
1 шт.
Аудіо-відеозаписи

Фонохрестоматія з музики (1-4 класи) :
1 компл.
Фонохрестоматія для додаткового слухання музики
1 шт.
Відеохрестоматія: фрагменти опер, балетів, музичних і драматичних вистав,
1 компл.
кінофільмів і мультфільмів (за темами програми)

Навчальні комп'ютерні програми

Музичне мистецтво (1-4 класи)
1 шт.
Мистецтво (1-4 класи)
1 шт.
Обладнання загального призначення
Персональний комп'ютер вчителя
1 шт.
Комп'ютер учня
1-3 шт.
Мультимедійний проектор
1 шт.
Інтерактивна дошка
1 шт.
Аудиторна дошка крейдова
1 шт.
Набірне полотно
1 шт.
Телевізор
1 шт.
Магнітофон
1 шт.
Відеомагнітофон
1 шт.
Синтезатор вчителя
1 шт.
Синтезатор учня
3 шт.