#

четвер, 24 серпня 2017 р.

Інструкції до кабінету історіїДобірка нормативних документів та матеріалів до кабінету історії на 2017/2018 навчальний рік.


ДОКУМЕНТАЦІЯ ДО КАБІНЕТУ ІСТОРІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА НА 2017/2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

І. Загальна документація
1.    Закон України Про освіту
2.    Закон України Про загальну середню освіту
3.    Державний стандарт початкової загальної освіти
4.    Державний стандарт базової і повної середньої освіти
5.    Національна доктрина розвитку освіти
6.    Конвенція про права дитини
7.    Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України
8.    Загальні правила поведінки учнів під час навчально-виховного процесу у ЗНЗ України

ІІ. Документація кабінету
1.    Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів
2.    Інструктивно-методичні матеріали-Підготовка ЗНЗ до нового н.р. з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності
3.    Типові переліки навчально-наочних посібників, технічних засобів навчання та обладнання загального призначення до кабінету історії та правознавства для загальноосвітніх навчальних закладів
4.    Протоколи та акти вимірювань електробезпеки та перевірки заземлення кабінету історії та правознавства
5.    АКТ введення в експлуатацію кабінету історії та правознавства
6.    АКТ-дозвіл на проведення занять у кабінеті історії та правознавства у поточному році
7.    Про затвердження Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей
8.    Інвентарна книга кабінету історії та правознавства
9.    Матеріальна книга кабінету історії та правознавства
10.    Книга обліку стану навчально-методичного забезпечення кабінету історії та правознавства
11.    Паспорт забезпеченості кабінету історії та правознавства
12.    Паспорт кабінету-Рекомендована форма-Лист МОНУ № 19-305 від 26.04.2013
13.    Графік роботи кабінету історії та правознавства
14.    План роботи кабінету історії та правознавства на поточний рік - Зразок
15.    Перспективний план розвитку кабінету історії та правознавства на 3 роки - Зразок
16.    Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу
17.    Список учнів які знаходяться на диспансерному обліку, підготовлений медичним робітником школи
18.    Копія наказу по школі про призначення завідуючого кабінетом історії та правознавства

ІІІ. Санітарно-гігієнічні вимоги 
1.    Санітарно-гігієнічні вимоги Державних будівельних норм України ДБН В.2.2-3-97
2.    Державні санітарні правила і норми влаштування ЗНЗ-ДСанПіН 5.5.2.008-01
3.    Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів - ДНАОП 0.00-1.21-98
4.    Правила користування електричною енергією
5.    Гігієнічні вимоги до шкільних меблів

ІV. Техніка безпеки та охорона праці
1.    Положення про службу охорони праці - НПАОП 0.00-4.35-04
2.    Положення про навчання з питань охорони праці - НПАОП 0.00-4.12-05
3.    Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах
4.    Положення про порядок розслідування нещасних випадків у кабінеті
5.    Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України
6.    Правила проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України
7.    Положення про розробку інструкцій з охорони праці-ДНАОП 0.00-4.15-98
8.    Посадова інструкція учителя
9.    Посадова інструкція завідуючого кабінетом історії та правознавства
10.    Посадова інструкція лаборанта
11.    Посадова інструкція-керівник гуртка
12.    Інструкція з охорони праці на робочому місці для вчителя
13.    Інструкція з охорони праці під час проведення навчальних занять у кабінеті історії та правознавства
14.    Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів
15.    Інструкція з охорони праці при проведенні екскурсії з історії та правознавства
16.    Орієнтовний перелік питань вступного інструктажу з ОБЖ для учнів
17.    Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці у кабінеті історії та правознавства
18.    Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці у кабінеті історії та правознавства
19.    Інструкція з пожежної безпеки в кабінеті історії та правознавства
20.    Журнал реєстрації протипожежного інструктажу у кабінеті історії та правознавства
21.    Інструкція користування вогнегасником
22.    Інструкція з електробезпеки у кабінеті історії та правознавства
23.    Інструкції з ПМД при ураженні електрострумом у кабінеті історії та правознавства
24.    Інструкція надання першої медичної допомоги при одержанні травм у кабінеті історії та правознавства
25.    Вміст аптечки першої допомоги у кабінеті історії та правознавства
26.    Граничні норми піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми
27.    Положення про адміністративно-громадський контроль з охорони праці у навчальному закладі
28.    Журнал обліку проведення адміністративно-громадського контролю у кабінеті історії та правознавства
29.    Типові норми належності вогнегасників у кабінетах
30.    Посвідчення про перевірку знань з Охорони праці

V. Навчально-методичне забезпечення кабінету
1.    Методичні рекомендації щодо вивчення історії та правознавства на 2017/2018 н.р.
2.    Про навчальні плани ЗНЗ та структуру 2017/2018 навчального року
3.    Навчальний календар на 2017/2018 н.р.
4.    Перелік підручників та посібників з історії та правознавства на 2017/2018 н.р.
5.    Програми з історії та правознавства, філософії
6.    Підручники та посібники з історії та правознавства (посилання на скачування)
7.    Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень
8.    Критерії оцінювання навчальних досягнень з історії та правознавства
9.    Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади
10.  Оформлення кабінету
       а) Державна символіка
       б) Портрети видатних історичних діячів (6 шт.)
       в) ТБ на стенд:
           - надання медичної допомоги
           - порядок дій під час пожежі
           - розташування вогнегасника та аптечки
           - служби екстреного виклику
       г) знаки безпеки
       ґ) табличка на двері кабінету історії та правознавства
11.   Типове положення про атестацію педагогічних працівників:
        - лист МОН;
        - положення про атестацію;
        - методичні рекомендації щодо атестації;
        - шаблони документів для атестації вчителя.
12.    Про обсяг і характер домашніх завдань учнів
13.    Інструкція з ведення класного журналу
14.    Скасування деяких положень про музеї
15.    Положення про екстернат
16.    Здійснення вчителем навчально-дослідницької роботи
17.    Положення про наукові профільні школи
18.   Про перегляд підходів з організації діяльності музеїв історичного профілю
19.    Про проведення заходів щодо протидії тероризму
20.    Лист МОН Про особливу відповідальність педагогічних та науково-педагогічних працівників
21.    Щодо застосування державної мови у навчальних закладах

VI. Оплата праці
1.    Інструкція про порядок нарахування заробітної плати
2.    Оплата заміни
3.    Інструкція про розподіл учнів на групи для занять (для профільних класів)
4.    Оплата праці за викладання кількох навчальних предметів
5.    Визначення розміру надбавки за престижність (20%) - нормативні положення та коментар фахівців профспілки України
6.   Трудові та інші права у сфері освіти
7.   Додаткові матеріали щодо захисту прав вчителів

VII. Позаштатні ситуації
1.    Порядок дій при виникненні пожежі
2.    План евакуації у випадку аварійних ситуацій
3.    Схема Евакуації з кабінету - Зразок
4.    Порядок надання першої медичної допомоги при одержанні травм

VІІІ. Контроль
1.    Атестаційний лист навчального кабінету історії та правознавства

********************

Упорядник та автор окремих матеріалів: SSanich - автор та адмін сайту kabinetiks.blogspot.com  та schoolsribnoe.at.ua 

Публікація даного матеріалу на інших ресурсах - ЗАБОРОНЕНА!

******************
Переглянути вміст архіву та замовити матеріал --->>>