#

понеділок, 4 лютого 2013 р.

Паспорт навчального кабінетуЗразок паспорту навчального кабінету.

ЗМІСТ
 Паспорт кабінету
 Вимоги до шкільного кабінету та необхідна документація
 Вимоги до робочого місця вчителя
 Оцінка стану кабінету
 Режим роботи школи
 Структура навчального року
 Розклад дзвінків
 Розклад зайнятості кабінету на перший семестр  20___ /20___ навчального року
 І зміна
 ІІ зміна
 Розклад зайнятості кабінету на другий семестр 20___ /20___ навчального року
 І зміна
 ІІ зміна
 Прізвище та ініціали вчителів, які працюють у кабінеті
 Розклад факультативів, курсів за вибором, індивідуальних та групових консультацій на I семестр
 Розклад факультативів, курсів за вибором, індивідуальних та групових консультацій на II семестр
 Орієнтовний план роботи кабінету на 20___ /20___ навчальний рік
 План розвитку кабінету на 20____ / 20____ навчальний рік
 Аналіз роботи кабінету за 20____ / 20____ навчальний рік
 Завдання кабінету 20____ / 20____ навчальний рік
 Графік проведення відкритих уроків, позакласних та позашкільних заходів
 Інвентарна відомість навчального кабінету № ____
 Опис майна кабінету № ____
 Нормативні документи
 Матеріали до тематичного оцінювання
 Матеріали для вимірювання стандартів освіти
 Тести, завдання, диктанти, тренувальні вправи
 Матеріали до лабораторно-практичних робіт
 Навчально-методична та довідкова література
 Довідники
 Енциклопедії
 Словники
 Науково-популярна література
 Методичні посібники з методики викладання предмета
 Література для позакласної роботи
 Журнали
 Газети
 Дидактичні матеріали
 Збірники диктантів, вправ, текстів, завдань
 Навчально-наочні посібники
 Листівки
 Таблиці
 Схеми
 Настінні карти
 Атласи
 Портрети
 Ілюстрації
 Репродукції
 Фотографії
 Моделі
 Макети
 Натуральні навчально-наочні посібники
 Колекції
 Гербарії
 Скелети
 Прилади
 Лабораторне обладнання
 Навчальні прилади
 Демонстраційні прилади
 Екранно-звукові посібники
 Звукозаписи
 Аудіокасети
 Відеокасети
 Слайди
 Діафільми
 Діапозитиви
 CD, DVD-диски
 Електронні підручники, матеріали до уроків
 Грамплатівки
 Матеріали з краєзнавства
 Документальні джерела
 Мемуари
 Щоденники
 Спогади
 Картки (роздавальний матеріал)
 Факультативні курси
 Курси за вибором
 Навчально-методичні комплекти
 Навчально-методичні комплекти
 Навчально-методичні комплекти
 Папка № 1
 Матеріали олімпіад, конкурсів, турнірів, МАН, інтелектуальні ігри
 Папка № 2
 Матеріали для підготовки до ЗНО
 Папка № 3
 Моніторинг навчальних досягнень з предмета
 Папка № 4
 Матеріали для позакласної роботи з предмета
 Папка № 5
 Профорієнтаційні матеріали
 Папка № 6
 Методичні рекомендації щодо викладання навчального предмета
 Папка № 7
 Інструкції до лабораторних і практичних робіт
 Папка № 8
 Матеріали перспективного педагогічного досвіду
 Папка № 9
 Методичні розробки вчителів
 Папка № 10
 Тематика творчих робіт з предмета
 Папка № 11
 Матеріали краєзнавчого характеру
 Папка № 12
 Профільне навчання
 Папка № 13
 Інструкції щодо техніки безпеки
 Папка № 14
 Робота з обдарованими учнями
 Папка № 15
 Творчі напрацювання учнів
 Папка № 16
 Вчитель — вчителю-предметнику
 Папка № 17
 Вчитель — класному керівнику
 Папка № 18
 Матеріали для проведення літньої навчальної практики
 Папка № ____
 Тематична систематизація дидактичного матеріалу
 Робота шкільного кабінету під час літньої навчальної практики
 Зайнятість кабінету під час літньої навчальної практики
 Розклад зайнятості кабінету на перший тиждень навчальної практики
 І зміна
 ІІ зміна
 Розклад зайнятості кабінету на другий тиждень навчальної практики
 І зміна
 ІІ зміна
 Робота з окремими групами учнів у кабінеті під час навчальної практики
 Індивідуальна робота з обдарованими учнями
 під час літньої навчальної практики
 Зміцнення матеріальної бази кабінету адміністрацією школи
 Зміцнення матеріальної бази кабінету батьками
 Зміцнення матеріальної бази кабінету вчителями, які працюють у даному кабінеті
 Пам’ятка з вивчення результативності роботи навчального кабінету
 Оцінка кабінету за підсумками перевірки готовності до початку навчального року
 Підсумки перевірки кабінету
 Матеріали з техніки безпеки
 Положення про органiзацiю роботи з охорони працi учасникiв навчально-виховного процесу в установах i навчальних закладах
 Акт № ___ про нещасний випадок, що стався з вихованцем, учнем, студентом, курсантом, слухачем,
 аспірантом навчального закладу
 Повідомлення про наслідки нещасного випадку
 Журнал реєстрації нещасних випадків, що сталися з вихованцями, учнями, студентами, курсантами,
 слухачами, аспірантами
 Повідомлення про нещасний випадок
 Акт спеціального розслідування групового нещасного випадку або нещасного випадку зі смертельним наслідком
 Статистична звітність
 Форма НВ
 Звіт про травматизм під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах
 Інструкція щодо охорони праці для всіх працівників школи
 Інструкція для учнів під час роботи в кабінеті
 Інструкція для всіх працівників школи щодо надання першої медичної допомоги потерпілим
 Дії вчителя та учнів в аварійній ситуації
 Література
________________
Автори:
І.П.Нікітіна
 Ю.О.Нікітін
 О.В.Галегова