#

середа, 23 серпня 2017 р.

Інструкції до кабінету математикиДобірка нормативних документів та матеріалів до кабінету математики на 2017/2018 навчальний рік.


НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ДО КАБІНЕТУ МАТЕМАТИКИ НА 2017/2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

І. Загальна документація
1.    Закон України Про освіту
2.    Закон України Про загальну середню освіту
3.    Державний стандарт початкової загальної освіти
4.    Державний стандарт базової і повної середньої освіти
5.    Національна доктрина розвитку освіти
6.    Конвенція про права дитини
7.    Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України
8.    Загальні правила поведінки учнів під час навчально-виховного процесу у ЗНЗ України
9.    Закон України Про авторське право і суміжні права

ІІ. Документація кабінету
1.    Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів
2.    Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів
3.    Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму
4.    Інструктивно-методичні матеріали-Підготовка ЗНЗ до нового н.р. з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності
5.    Типові переліки навчально-наочних посібників у кабінетах природничо-математичних дисциплін
6.    Протоколи та акти вимірювань електробезпеки та перевірки заземлення кабінету математики
7.    АКТ введення в експлуатацію кабінету математики
8.    АКТ-дозвіл на проведення занять у кабінеті математики у поточному році
9.    Про затвердження Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей
10.    Інвентарна книга кабінету математики
11.    Матеріальна книга кабінету математики
12.    Книга обліку стану навчально-методичного забезпечення кабінету математики
13.    Паспорт забезпеченості кабінету математики
14.    Паспорт кабінету математики - Рекомендована форма
15.    Графік роботи кабінету математики
16.    План роботи кабінету математики на поточний рік-Зразок
17.    Перспективний план розвитку кабінету математики на 3 роки-Зразок
18.    Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу
19.    Список учнів які знаходяться на диспансерному обліку, підготовлений медичним робітником школи
20.    Копія наказу по школі про призначення завідуючого кабінетом математики
21.    Наказ про скасування типових переліків

ІІІ. Санітарно-гігієнічні вимоги
1.    Санітарно-гігієнічні вимоги Державних будівельних норм України ДБН В.2.2-3-97
2.    Державні санітарні правила і норми влаштування ЗНЗ-ДСанПіН 5.5.2.008-01
3.    Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів - ДНАОП 0.00-1.21-98
4.    Правила користування електричною енергією
5.    Гігієнічні вимоги до шкільних меблів

ІV. Техніка безпеки та охорона праці
1.    Положення про службу охорони праці - НПАОП 0.00-4.35-04
2.    Положення про навчання з питань охорони праці - НПАОП 0.00-4.12-05
3.    Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах
4.    Положення про порядок розслідування нещасних випадків у кабінеті
5.    Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України
6.   Інструкція організації та проведення походів, екскурсій та подорожей учнів та студентів
7.    Положення про розробку інструкцій з охорони праці-ДНАОП 0.00-4.15-98
8.    Інструктивно-методичні матеріали "Основні вимоги до побудови та змісту інструкцій з безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах.."
9.    Посадова інструкція учителя
10.    Посадова інструкція завідуючого кабінетом математики
11.    Посадова інструкція лаборанта
12.    Посадова інструкція-керівника гуртка
13.    Інструкція з охорони праці на робочому місці для вчителя
14.    Інструкція з охорони праці під час проведення навчальних занять у кабінеті математики
15.    Орієнтовний перелік питань вступного інструктажу з ОБЖ для учнів
16.    Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці у кабінеті математики
17.    Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці у кабінеті математики
18.    Інструкція з пожежної безпеки в кабінеті математики
19.    Журнал реєстрації протипожежного інструктажу у кабінеті математики
20.    Інструкція користування вогнегасником
21.    Інструкція з електробезпеки у кабінеті математики
22.    Інструкції з ПМД при ураженні електрострумом у кабінеті математики
23.    Інструкція надання першої медичної допомоги при одержанні травм у кабінеті математики
24.    Вміст аптечки першої допомоги у кабінеті математики
25.    Типові норми належності вогнегасників
26.    Положення про адміністративно-громадський контроль з охорони праці у навчальному закладі
27.    Журнал обліку проведення адміністративно-громадського контролю у кабінеті математики
28.    Граничні норми піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми
29.    Посвідчення про перевірку знань з Охорони праці
30.    Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності

V. Навчально-методичне забезпечення кабінету
1.    Методичні рекомендації щодо вивчення математики на 2017/2018 н.р.
2.    Про навчальні плани ЗНЗ та структуру 2017/2018 навчального року
3.    Навчальний календар на 2017/2018 н.р.
4.    Перелік підручників та посібників з математики на 2017/2018 н.р.
5.    Програми з математики
6.    Підручники та посібники з математики (посилання на скачування)
7.    Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень
8.    Критерії оцінювання навчальних досягнень з математики
9.    Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади
10.  Оформлення кабінету
       а) Державна символіка
       б) Портрети видатні математики (9 шт.)
       в) ТБ на стенд:
         - надання медичної допомоги
         - порядок дій під час пожежі
         - розташування вогнегасника та аптечки
         - служби екстреного виклику
      г) знаки безпеки
      ґ) таблиці з математики (22 шт.)
11.   Типове положення про атестацію педагогічних працівників:
        - лист МОН;
        - положення про атестацію;
        - методичні рекомендації щодо атестації;
        - шаблони документів для атестації вчителя.
12.    Про обсяг і характер домашніх завдань учнів
13.    Інструкція з ведення класного журналу
14.    Інструкція заповнення клжурналу у 1-4 клас
15.    Методичні рекомендації щодо заповнення  Класного журналу  для 1-4 класів
16.    Здійснення вчителем навчально-дослідницької роботи
17.    Положення про наукові профільні школи
18.    Положення про екстернат
19.    Про проведення заходів щодо протидії тероризму
20.    Лист МОН Про особливу відповідальність педагогічних та науково-педагогічних працівників
21.    Щодо застосування державної мови у навчальних закладах

VI. Оплата праці
1.    Інструкція про порядок нарахування заробітної плати
2.    Оплата заміни
3.    Інструкція про розподіл учнів на групи для занять (для профільних класів)
4.    Оплата праці за викладання кількох навчальних предметів
5.    Визначення розміру надбавки за престижність (20%) - нормативні положення та коментар фахівців профспілки України
6.   Трудові та інші права у сфері освіти
7.   Додаткові матеріали щодо захисту прав вчителів

VII. Позаштатні ситуації
1.    Порядок дій при виникненні пожежі
2.    План евакуації у випадку аварійних ситуацій
3.    Схема Евакуації з кабінету математики - Зразок
4.    Порядок надання першої медичної допомоги при одержанні травм у кабінеті математики

VІІІ. Контроль
1.    Атестаційний лист навчального кабінету математики

********************

Упорядник та автор окремих матеріалів: SSanich - автор та адмін сайту kabinetiks.blogspot.com  та schoolsribnoe.at.ua 

Публікація даного матеріалу на інших ресурсах - ЗАБОРОНЕНА!

******************
Переглянути вміст архіву та замовити матеріал --->>>