#

середа, 8 жовтня 2014 р.

Документація до спортивного залу на 2014/2015 н.р.Збірка нормативних документів та матеріалів до кабінету фізичної культури/спортивного залу на новий навчальний рік.

Особливості даної збірки документів:
1 - уся документація старанно перевірена на чинність, видалені документи, які втратили свою дію;
2 - додано нові документи, які вийшли протягом поточного року;
3 - документи підготовлені до швидкого друку: видалені зразки назв шкіл, та їх адреси, прізвища посадових осіб, але залишені поля для них. Таким чином при нестачі часу можна швидко роздрукувати матеріали та заповнити поля від руки, якщо ж є час - звичайно можна відредагувати документи на комп'ютері.


НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ДО СПОРТИВНОЇ ЗАЛИ НА 2014/2015 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

І. Загальна документація
1.    Закон України Про освіту
2.    Закон України Про загальну середню освіту
3.    Державний стандарт початкової освіти - від 20 квітня 2011 р. № 462 (для 1-3 класів)
4.    Державний стандарт початкової освіти - від 16 листопада 2000 (для 4 класів)
5.    Державний стандарт базової і повної середньої освіти - від 23 листопада 2011 р. № 1392 (для 5-6 класів)
6.    Державний стандарт базової і повної середньої освіти - від 14 січня 2004 (для 7-11 класів)
7.    Національна доктрина розвитку освіти
8.    Закон України Про фізичну культуру і спорт
9.    Національна доктрина розвитку фізичної культури і спорту
10.    Концепція Загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки
11.    Положення про проведення Всеукраїнських дитячих спортивних ігор "Старти надій"
12.    Положення про "Козацький гарт"
13.    Конвенція про права дитини
14.    Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України
15.    Загальні правила поведінки учнів під час навчально-виховного процесу у ЗНЗ України

ІІ. Документація кабінету
1.    Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів
2.    Державні вимоги до системи фізичного виховання дітей, учнівської і студентської молоді
3.    Державні вимоги до навчальних програм з фізичного виховання в системі освіти
4.    Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України
5.    Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах
6.    Інструктивно-методичні матеріали-Підготовка ЗНЗ до нового н.р. з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності
7.    Протоколи та акти вимірювань електробезпеки та перевірки заземлення
8.    Акт введення в експлуатацію спортивної зали
9.    Акт-дозвіл на проведення занять в спортивному залі навчального закладу
10.    Методи випробовування спортінвентаря
11.    Оптимальні розміри основного інвентаря для учнів різних вікових груп
12.    Журнал перевірки на надійність встановлення та кріплення спортобладнання
13.    Типові переліки навчально-наочних посібників у спортивній залі
14.    Про затвердження Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей
15.    Інвентарна книга спортивної зали
16.    Матеріальна книга спортивної зали
17.    Інформація матеріально-технічного забезпечення спортінвентаря - Зразок
18.    Книга обліку стану навчально-методичного забезпечення спортивної зали
19.    Перспективний План оснащення спортивної зали - Зразок
20.    Паспорт спортивної зали - Шаблон
21.    Паспорт спортзала-Зразок
22.    Графік роботи спортивної зали
23.    План роботи спортивної зали на поточний рік - Зразок
24.    Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу
25.    Список учнів які знаходяться на диспансерному обліку, підготовлений медичним робітником школи
26.    Копія наказу по школі про призначення завідуючого спортивною залою
27.    Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2014/2015 р.

ІІІ. Санітарно-гігієнічні вимоги
1.    Санітарно-гігієнічні вимоги Державних будівельних норм України ДБН В.2.2-3-97
2.    Державні санітарні правила і норми влаштування ЗНЗ-ДСанПіН 5.5.2.008-01
3.    Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів - ДНАОП 0.00-1.21-98
4.    Правила користування електричною енергією
5.    Гігієнічні вимоги до шкільних меблів

ІV. Техніка безпеки та охорона праці
1.    Положення про службу охорони праці - НПАОП 0.00-4.35-04
2.    Положення про навчання з питань охорони праці - НПАОП 0.00-4.12-05
3.    Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах
4.    Положення про порядок розслідування нещасних випадків у кабінеті (від 07.10.2013)
5.    Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України
6.    Типове положення про спеціальне навчання з питань пожежної безпеки
7.    Положення про розробку інструкцій з охорони праці-ДНАОП 0.00-4.15-98
8.    Інструктивно-методичні матеріали "Основні вимоги до побудови та змісту інструкцій з безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах.."
9.    Посадова інструкція учителя
10.    Посадова іструкція вчителя фізичної культури
11.    Посадова іструкція  старшого вчителя фізичної культури
12.    Посадова інструкція - керівник гуртка
13.    Інструкція з охорони праці на робочому місці для вчителя
14.    Правила безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в ЗНЗ-ДНАОП 9.2.30-1.08 -99
15.    Наказ №521-Правила безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту
16.    Інструкція з охорони праці під час проведення навчальних занять у спортивному залі
17.    Інструкція з охорони праці під час занять гімнастикою
18.    Інструкція з охорони праці під час занять легкою атлетикою
19.    Інструкція з охорони праці під час занять лижною підготовкою (ковзанами)
20.    Інструкція з охорони праці під час занять плаванням
21.    Правила дотримання ТБ та поведінки на воді при навчанні дітей плавання
22.    Інструкція з охорони праці під час занять спортивними іграми
23.    Інструкція з охорони праці при проведенні спортивно-масових заходів
24.    Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів
25.    Правила проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України
26.    Правила електробезпеки в кабінеті
27.    Інструкції з ПМД при ураженні електрострумом
28.    Інструкція з пожежної безпеки в кабінеті
29.    Інструкція користування вогнегасником
30.    Типові норми належності вогнегасників
31.    Інструкція надання першої медичної допомоги при одержанні травм
32.    Вміст аптечки першої допомоги у спортивному залі
33.    Орієнтовний перелік питань вступного інструктажу з ОБЖ для учнів
34.    Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці у спортивному залі
35.    Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці у спортивному залі
36.    Журнал реєстрації протипожежного інструктажу у спортивному залі
37.    Положення про адміністративно-громадський контроль з охорони праці у навчальному закладі
38.    Журнал обліку проведення адміністративно-громадського контролю у спортивному залі
39.    Граничні норми піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми
40.    Посвідчення про перевірку знань з Охорони праці
41.    На стенд з охорони праці з розміщенням основних документів у спортивному залі
42.    Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності від 16.06.2014  №  1/9-319

V. Навчально-методичне забезпечення кабінету
1.    Методичні рекомендації щодо вивчення фізичної культури на 2014/2015 н.р.
2.    Про навчальні плани ЗНЗ та структуру 2014/2015 навчального року
3.    Навчальний календар на 2014/2015 н.р.
4.    Перелік посібників з фізичної культури на 2014/2015 н.р.
5.    Програми з фізичної культури
6.    Підручники та посібники з фізичної культури (посилання на скачування)
7.    Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень
8.    Критерії оцінювання навчальних досягнень з фізичної культури
9.  Оформлення кабінету
       а) Державна символіка
       б) Фото відомих спортсменів україни (12 шт.)
       в) ТБ на стенд:
         - надання медичної допомоги
         - порядок дій під час пожежі
         - розташування вогнегасника та аптечки
         - служби екстреного виклику
       г) матеріали для стенду (5 шт.)
10.   Типове положення про атестацію педагогічних працівників:
        - лист МОН;
        - положення про атестацію;
        - методичні рекомендації щодо атестації;
        - шаблони документів для атестації вчителя.
11.    Про обсяг і характер домашніх завдань учнів
12.    Інструкція з ведення класного журналу
13.    Лист МОН № 1/9-607 від 07.03.14 року Про використання навчальної літератури
14.    Про проведення заходів щодо протидії тероризму - від 25.07.2014 № 1/9-372
15.    Методичні рекомендації для проведення бесід з учнями загальноосвітніх навчальних закладів з питань: уникнення враження мінами і вибухонебезпечними предметами; поведінки у надзвичайній ситуації - від 30.07.2014 № 1/9-385
16.    Лист МОН № 1/9-382 від 29.07.14 року Про особливу відповідальність педагогічних
та науково-педагогічних працівників

VI. Оплата праці
1.    Інструкція про порядок нарахування заробітної плати
2.    Оплата заміни
3.    Про затвердження Нормативів наповнюваності груп
4.    Інструкція про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури
5.    Оплата праці за викладання кількох навчальних предметів
6.    Визначення розміру надбавки за престижність (20%) - нормативні положення та коментар фахівців профспілки України
7.   Трудові та інші права у сфері освіти

VII. Позаштатні ситуації
1.    Порядок дій при виникненні пожежі
2.    План евакуації у випадку аварійних ситуацій
3.    Схема Евакуації зі спортивної зали - Зразок
4.    Порядок надання першої медичної допомоги при одержанні травм

VІІІ. Контроль
1.    Атестаційний лист спортивної зали

********************

Упорядник та автор окремих матеріалів: SSanich - адмін сайту schoolsribnoe.at.ua

При публікації даного матеріалу на інших ресурсах - активне посилання на цю сторінку є обов'язковим!


******************

Ви можете скачати з цієї сторінки архів, який містить:
1 - вказаний перелік документації
2 - скріншоти вмісту папки з документацією
3 - текстовий файл з поясненням як отримати документацію (UAH).

*************************
Переглянути вміст архіву та замовити матеріал --->>>

http://schoolsribnoe.at.ua/load/0-0-0-334-20