#

четвер, 27 червня 2013 р.

Інструкція з охорони праці під час проведення навчальних занять у кабінеті інформатикиВи можете переглянути та скопіювати зразок інструкції, яка розроблена згідно вимог "Положення про розробку інструкцій з охорони праці - ДНАОП 0.00-4.15-98"
Інструкція розроблена спеціально для сайту "ШКІЛЬНИЙ КАБІНЕТ"

Затверджено: 
Наказом директора школи
від «__» ___________ 201_ р., №___
Директор:
__________ Іванов С. І.


Інструкція №__

з охорони праці під час проведення 
навчальних занять у кабінеті інформатики

І. Загальні положення
До роботи на ЕОМ допускаються учні, які засвоїли правила техніки безпеки і мають відповідний стан здоров'я та навички роботи.
Променева трубка відеомонітора є джерелом електромагнітного випромінювання, яке несприятливо діє на зір, викликає втому і пониження працездатності.
Тому треба працювати:
- на відстані 60 70 см, допустимо не менше 50 см від екрана, дотри­муючись правильного положення тіла, не сутулячись, не нахиляючись;
- учням, які носять постійно окуляри, - бути в окулярах.
- тривалість безперервної роботи для дітей не повинна перевищувати 25 хв., для дорослих - 2 год.
Робота за ЕОМ вимагає пильної уваги, чітких дій і самоконтролю. Тому не можна працювати :
- при недостатньому освітленні;
- при поганому самопочутті (в цьому випадку треба звернутися до лікаря).

II. Вимоги роботи перед початком роботи:
- спокійно, без поспіху, заходьте в кабінет і займайте відведене вам місце;
- візуально оглянувши пристрої ПК, переконайтесь у відсутності явних пошкоджень;
- сідайте так, щоб екран дисплея знаходився на відстані 60-70 см від очей, перпендикулярно лінії погляду;
- розташовуйте на столі зошит, навчальний посібник так, щоб вони не перешкоджали роботі ПК.

III. Вимоги безпеки під час роботи на ЕОМ:
- дбайливо поводьтесь з технікою;
- чітко виконуйте всі правила, зазначені вище, а також поточні реко­мендації вчителя;
- плавно натискайте на клавіші, без різких ударів;
- працюйте на клавіатурі чистими руками;
- ніколи не намагайтесь самостійно усувати неполадки в роботі апаратури;
- слідкуйте за справністю апаратури і з появою незвичного звуку чи мимовільного відключення апаратури негайно припиніть роботу та негайно повідомте про це вчителя.
Суворо забороняється:
- торкатися місць під'єднання кабелів;
- торкатися проводів живлення і пристроїв заземлення;
- працювати на комп'ютері при знятому кожусі будь-якого пристрою;
- під'єднувати та від'єднувати з'єднувачі електроживлення при поданій напрузі:
- вмикати і вимикати апаратуру без дозволу викладача;
- порушувати порядок ввімкнення і вимкнення апаратурних блоків;
- класти диски, книги, зошити на монітор і клавіатуру;
- працювати у вологому одязі і вологими руками;

IV. Вимоги безпеки після закінчення роботи:
- виконайте поточні рекомендації вчителя;
- вимкніть пристрої ПК;
- від'єднайте ПК від електромережі (вчитель);
- приведіть робоче місце в належний порядок.

V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях:
Дії учнів:
- негайно припиніть роботу, вимкніть пристрої і повідомте вчителя;
При короткому замиканні струму
Дії вчителя:
- знеструмити розподільник-щит;
- звільнити приміщення від учнів;
- повідомити дирекцію школи.
При пожежі
Дії вчителя:
- повідомити по телефону 101;
- звільнити приміщення-від учнів та повідомити адміністрацію школи;
- в міру можливостей вжити заходів щодо ліквідації пожежі.
При травмуванні
Дії вчителя:
- повідомити медперсонал школи;
- при необхідності викликати швидку допомогу за телефоном 103.

Розроблено:

Учителем інформатики _________ ______________________
                                             (підпис) (прізвище, ініціали)
Погоджено:
Заступником директора,
який відповідає за організацію
роботи з безпеки життєдіяльності _________ ______________________
                                                              (підпис)     (прізвище, ініціали)
Головою комісії з питань
охорони праці і техніки безпеки _________ ______________________
                                                          (підпис)       (прізвище, ініціали)