#

понеділок, 27 січня 2014 р.

Документація до кабінету історії та правознавства на 2013/2014 н.р.Нормативно-правова база до кабінету історії та правознавства


Особливості даної збірки документів:
1 - уся документація перевірена на чинність.
2 - документи підготовлені до швидкого друку: видалені зразки назв шкіл, та їх адреси, прізвища посадових осіб, але залишені поля для них. Таким чином при нестачі часу можна швидко роздрукувати матеріали та заповнити поля від руки, якщо ж є час - звичайно можна відредагувати документи на комп'ютері.

ДОКУМЕНТАЦІЯ ДО КАБІНЕТУ ІСТОРІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА НА 2013/2014 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

І. Загальна документація
1.    Закон України Про освіту - чинна редакція від 01.01.2013
2.    Закон України Про загальну середню освіту - чинна редакція від 05.12.2012
3.    Державний стандарт початкової освіти - від 20 квітня 2011 р. № 462 (для 1-2 класів)
4.    Державний стандарт початкової освіти - від 16 листопада 2000 (для 3-4 класів)
5.    Державний стандарт базової і повної середньої освіти - від 23 листопада 2011 р. № 1392 (для 5 класів)
6.    Державний стандарт базової і повної середньої освіти - від 14 січня 2004 (для 6-11 класів)
7.    Національна доктрина розвитку освіти - чинна редакція від від 17.04.2002
8.    Конвенція про права дитини - чинна редакція від від 01.01.2000
9.    Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України - чинна редакція від від 26.04.2000
10.    Загальні правила поведінки учнів під час навчально-виховного процесу у ЗНЗ України
11.    Про використання мобільних телефонів під час навчального процесу

ІІ. Документація кабінету
1.    Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів
2.    Інструктивно-методичні матеріали-Підготовка ЗНЗ до нового н.р. з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності
3.    Типові переліки навчально-наочних посібників, технічних засобів навчання та обладнання загального призначення до кабінету історії та правознавства для загальноосвітніх навчальних закладів
4.    Протоколи та акти вимірювань електробезпеки та перевірки заземлення кабінету історії та правознавства
5.    АКТ введення в експлуатацію кабінету історії та правознавства
6.    АКТ-дозвіл на проведення занять у кабінеті історії та правознавства у поточному році
7.    Про затвердження Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей
8.    Інвентарна книга кабінету історії та правознавства
9.    Матеріальна книга кабінету історії та правознавства
10.    Книга обліку стану навчально-методичного забезпечення кабінету історії та правознавства
11.    Паспорт забезпеченості кабінету історії та правознавства
12.    Паспорт кабінету-Рекомендована форма-Лист МОНУ № 19-305 від 26.04.2013
13.    Графік роботи кабінету історії та правознавства
14.    План роботи кабінету історії та правознавства на поточний рік - Зразок
15.    Перспективний план розвитку кабінету історії та правознавства на 3 роки - Зразок
16.    Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу
17.    Список учнів які знаходяться на диспансерному обліку, підготовлений медичним робітником школи
18.    Копія наказу по школі про призначення завідуючого кабінетом історії та правознавства

ІІІ. Санітарно-гігієнічні вимоги 
1.    Санітарно-гігієнічні вимоги Державних будівельних норм України ДБН В.2.2-3-97
2.    Державні санітарні правила і норми влаштування ЗНЗ-ДСанПіН 5.5.2.008-01
3.    Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів - ДНАОП 0.00-1.21-98
4.    Правила користування електричною енергією
5.    Гігієнічні вимоги до шкільних меблів

ІV. Техніка безпеки та охорона праці
1.    Положення про службу охорони праці - НПАОП 0.00-4.35-04
2.    Положення про навчання з питань охорони праці - НПАОП 0.00-4.12-05
3.    Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах
4.    Положення про порядок розслідування нещасних випадків у кабінеті (від 07.10.2013)
5.    Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України
6.    Типове положення про спеціальне навчання з питань пожежної безпеки
7.    Положення про розробку інструкцій з охорони праці-ДНАОП 0.00-4.15-98
8.    Посадова інструкція учителя
9.    Посадова інструкція завідуючого кабінетом історії та правознавства
10.    Посадова інструкція лаборанта
11.    Посадова інструкція-керівник гуртка
12.    Інструкція з охорони праці на робочому місці для вчителя
13.    Інструкція з охорони праці під час проведення навчальних занять у кабінеті історії та правознавства
14.    Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів
15.    Інструкція з охорони праці при проведенні екскурсії з історії та правознавства
16.    Правила проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України
17.    Орієнтовний перелік питань вступного інструктажу з ОБЖ для учнів
18.    Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці у кабінеті історії та правознавства
19.    Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці у кабінеті історії та правознавства
20.    Інструкція з пожежної безпеки в кабінеті історії та правознавства
21.    Журнал реєстрації протипожежного інструктажу у кабінеті історії та правознавства
22.    Інструкція користування вогнегасником
23.    Інструкція з електробезпеки у кабінеті історії та правознавства
24.    Інструкції з ПМД при ураженні електрострумом у кабінеті історії та правознавства
25.    Інструкція надання першої медичної допомоги при одержанні травм у кабінеті історії та правознавства
26.    Вміст аптечки першої допомоги у кабінеті історії та правознавства
27.    Граничні норми піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми
28.    Положення про адміністративно-громадський контроль з охорони праці у навчальному закладі
29.    Журнал обліку проведення адміністративно-громадського контролю у кабінеті історії та правознавства
30.    Типові норми належності вогнегасників у кабінетах
31.    Посвідчення про перевірку знань з Охорони праці

V. Навчально-методичне забезпечення кабінету
1.    Методичні рекомендації щодо вивчення історії та правознавства на 2013/2014 н.р.
2.    Про навчальні плани ЗНЗ та структуру 2013/2014 навчального року
3.    Навчальний календар на 2013/2014 н.р.
4.    Перелік підручників та посібників з історії та правознавства на 2013/2014 н.р.
5.    Програми з історії та правознавства, філософії
6.    Підручники та посібники з історії та правознавства (посилання на скачування)
7.    Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень
8.    Критерії оцінювання навчальних досягнень з історії та правознавства
9.    Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади
10.  Оформлення кабінету
       а) Державна символіка
       б) Портрети видатних історичних діячів (6 шт.)
       в) ТБ на стенд:
           - надання медичної допомоги
           - порядок дій під час пожежі
           - розташування вогнегасника та аптечки
           - служби екстреного виклику
       г) знаки безпеки (134 шт.)
       ґ) табличка на двері кабінету історії та правознавства
11. Типове положення про атестацію педагогічних працівників
12.    Про обсяг і характер домашніх завдань учнів
13.    Інструкція з ведення класного журналу

VI. Оплата праці
1.    Інструкція про порядок нарахування заробітної плати
2.    Оплата заміни

VII. Позаштатні ситуації
1.    Порядок дій при виникненні пожежі
2.    План евакуації у випадку аварійних ситуацій
3.    Схема Евакуації з кабінету - Зразок
4.    Порядок надання першої медичної допомоги при одержанні травм

VІІІ. Контроль
1.    Атестаційний лист навчального кабінету історії та правознавства

********************

Упорядник: SSanich - адмін сайту schoolsribnoe.at.ua


******************
Ви можете скачати з цієї сторінки архів, який містить:
1 - вказаний перелік документації
2 - скріншоти вмісту папки з документацією
3 - текстовий файл з поясненням як отримати документацію (UAH).