#

середа, 19 лютого 2014 р.

Інструкції до лабораторних робіт з фізики для 10 класуПропонуємо вам добірку інструкцій з техніки безпеки під час проведення лабораторних робіт у кабінеті фізикиІнструкції з безпеки життєдіяльності при виконанні лабораторних робіт. Фізика, 10 клас.

ІНСТРУКЦІЯ
з охорони праці №1
при виконанні лабораторних робіт у 10 класі:

Фронтальні лабораторні роботи:
1. Визначення прискорення тіла при рівноприскореному русі.
2. Вимірювання сил.
3. Дослідження рівноваги тіл під дією декількох сил.
4. Виготовлення маятника і визначення періоду його коливань.

1.Загальні положення
1.1.   Інструкція з охорони праці поширюється на всіх учасників навчально-виховного процесу під час проведення лабораторних і практичних робіт у кабінеті фізики.
1.2.    Інструкцію розроблено на основі державного нормативного акту про охорону праці „Правил безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики загальноосвітніх навчальних закладів ” затвердженого наказом Держнаглядохорони праці України від 16.11.98 №220* ДНАОП 9.2.30-1.04-98.

2. До початку роботи:
2.1.  Ознайомтесь з описом роботи і продумайте хід її виконання.
2.2.  Приберіть все зайве зі столу.
2.3.  Перевірте наявність приладів та матеріалів, необхідних для виконання роботи, їх справність.
2.4.  Розміщуйте обладнання і прилади на робочому місці так, щоб уникнути їх падіння.

3. Під час виконання роботи:
3.1. Склавши установку за інструкцією, приступайте до виконання роботи.
3.2. Не переходьте від одного робочого місця до другого без потреби.
3.3. Забороняється розтягувати динамометричну пружину руками, не перевантажувати їх.
3.4. Динамометр чи пружину закріплюйте на штативі.
3.5. Не відхиляйте кульку математичного маятника на великі кути.
3.6. При підвішуванні важків до одного плеча важеля другий його кінець підтримуйте рукою.
3.7. Дотримуйтесь правил експлуатації вимірювальних приладів.
3.8. Користуйтесь приладами лише за їх призначенням.

4.Після закінчення роботи:
4.1. Розберіть установку.
4.2. Складіть обладнання в такому порядку, як воно було складено до початку роботи.
     
5.  Вимоги безпеки в екстремальних ситуаціях
5.1. Загорання в кабінеті (лабораторії) фізики у випадку пожежі необ¬хідно відразу ліквідувати.
Для цього необхідно:
- повідомити пожежну охорону;
- повідомити чергового адміністратора;
- вжити заходів щодо евакуації людей, з приміщення;
- вимкнути електромережу;
- розпочати тушіння засобами пожежогасіння;
- організувати евакуацію майна.
5.2.4.  У разі виникнення нещасного випадку (травми) треба надати першу медичну допомогу згідно інструкції, і у разі необхідності негайно викликати швидку допомогу.
Зав. кабінетом                        _______________ _________________________
                                             (підпис)                        (ПІБ)
УЗГОДЖЕНО:
Керівник служби охорони праці підприємства    ___________    ______________________
                                                                                          (підпис)                               (ПІБ)


ІНСТРУКЦІЯ
з охорони праці №2
при виконанні лабораторних робіт у 10 класі:

Фронтальні лабораторні роботи:
1. Вивчення одного з ізопроцесів.
2. Вимірювання вологості повітря.
3. Вивчення принципу дії холодильної машини.

1.Загальні положення
1.1.   Інструкція з охорони праці поширюється на всіх учасників навчально-виховного процесу під час проведення лабораторних і практичних робіт у кабінеті фізики
1.2.    Інструкцію розроблено на основі державного нормативного акту про охорону праці „Правил безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики загальноосвітніх навчальних закладів ” затвердженого наказом Держнаглядохорони праці України від 16.11.98 №220* ДНАОП 9.2.30-1.04-98 .

2.До початку роботи:
2.1. Ознайомтесь з описом роботи і продумайте хід її виконання.
2.2. Приберіть все зайве зі столу.
2.3. Розміщуйте обладнання і прилади на робочому місці так, щоб уникнути їх падіння.

3. Під час виконання роботи:
3.1.  Закріплюйте скляний посуд в лапці штатива за допомогою клаптика картону.
3.2.  Користуйтеся мензурками, трубками, пробірками, що мають оплавлені краї.
3.3.  Забороняється пробувати смак рідин, які використовуються в дослідах.
3.4.  Забороняється збирати осколки хімічного скла голими руками.
3.5. Добре закріплюйте гуму в штативі і обережно підвішуйте тягарці.
3.6. Не розтягуйте гумовий джут руками.
3.7. Не приступайте до виконання роботи без дозволу вчителя.

4. Після закінчення роботи:
4.1. Складіть обладнання в такому порядку, як воно було складено до початку роботи.
4.2. При потребі витріть стіл чистою ганчіркою.
     
5.  Вимоги безпеки в екстремальних ситуаціях
5.1. Загорання в кабінеті (лабораторії) фізики у випадку пожежі необ¬хідно відразу ліквідувати. Для цього необхідно:
- повідомити пожежну охорону;
- повідомити чергового адміністратора;
- вжити заходів щодо евакуації людей, з приміщення;
- вимкнути електромережу;
- розпочати тушіння засобами пожежогасіння;
- організувати евакуацію майна.
5.2.4.  У разі виникнення нещасного випадку (термічного опіку , травми осколками скла тощо) треба надати першу медичну допомогу згідно інструкції, і у разі необхідності негайно викликати швидку допомогу.

Зав. кабінетом                        _______________ _________________________
                                                           (підпис)                        (ПІБ)
УЗГОДЖЕНО:
Керівник служби охорони праці підприємства    ___________    ______________________
                                                                                          (підпис)                               (ПІБ)

Завантажити за прямим посиланням у форматі *.doc >>>