#

вівторок, 12 серпня 2014 р.

Документація до кабінету хімії на 2014/2015 н.р.Збірка нормативних документів та матеріалів до кабінету хімії на новий навчальний рік
Особливості даної збірки документів:
1 - уся документація старанно перевірена на чинність, видалені документи, які втратили свою дію;
2 - додано нові документи, які вийшли протягом поточного року;
3 - документи підготовлені до швидкого друку: видалені зразки назв шкіл, та їх адреси, прізвища посадових осіб, але залишені поля для них. Таким чином при нестачі часу можна швидко роздрукувати матеріали та заповнити поля від руки, якщо ж є час - звичайно можна відредагувати документи на комп'ютері.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ДО КАБІНЕТУ ХІМІЇ НА 2014/2015 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

І. Загальна документація
1.    Закон України Про освіту
2.    Закон України Про загальну середню освіту
3.    Державний стандарт початкової освіти - від 20 квітня 2011 р. № 462 (для 1-3 класів)
4.    Державний стандарт початкової освіти - від 16 листопада 2000 (для 4 класів)
5.    Державний стандарт базової і повної середньої освіти - від 23 листопада 2011 р. № 1392 (для 5-6 класів)
6.    Державний стандарт базової і повної середньої освіти - від 14 січня 2004 (для 7-11 класів)
7.    Національна доктрина розвитку освіти
8.    Конвенція про права дитини
9.    Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України
10.    Загальні правила поведінки учнів під час навчально-виховного процесу у ЗНЗ України
11. ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року

ІІ. Документація кабінету
1.    Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів
2.    Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів
3.    Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму
4.    Інструктивно-методичні матеріали-Підготовка ЗНЗ до нового н.р. з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності
5.    Типові переліки навчально-наочних посібників у кабінеті хімії
6.    Базовий перелік засобів навчання та обладнання кабінету хімії
7.    Протоколи та акти вимірювань електробезпеки та перевірки заземлення кабінету хімії
8.    АКТ введення в експлуатацію кабінету хімії
9.    АКТ-дозвіл на проведення занять у кабінеті хімії у поточному році
10.    Про затвердження Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей
11.    Інвентарна книга кабінету хімії
12.    Матеріальна книга кабінету хімії
13.    Книга обліку стану навчально-методичного забезпечення кабінету хімії
14.    Паспорт забезпеченості кабінету хімії
15.    Паспорт кабінету хімії - Рекомендована форма-Лист МОНУ № 19-305 від 26.04.2013
16.    Графік роботи кабінету хімії
17.    План роботи кабінету хімії на поточний рік-Зразок
18.    Перспективний план розвитку кабінету хімії на 3-5 років-Зразок
19.    Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу
20.    Список учнів які знаходяться на диспансерному обліку, підготовлений медичним робітником школи
21.    Копія наказу по школі про призначення завідуючого кабінетом хімії
22.    Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

ІІІ. Санітарно-гігієнічні вимоги 
1.    Санітарно-гігієнічні вимоги Державних будівельних норм України ДБН В.2.2-3-97
2.    Державні санітарні правила і норми влаштування ЗНЗ-ДСанПіН 5.5.2.008-01
3.    Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів - ДНАОП 0.00-1.21-98
4.    Правила користування електричною енергією
5.    Гігієнічні вимоги до шкільних меблів

ІV. Техніка безпеки та охорона праці
1.    Положення про службу охорони праці - НПАОП 0.00-4.35-04
2.    Положення про навчання з питань охорони праці - НПАОП 0.00-4.12-05
3.    Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах
4.    Положення про порядок розслідування нещасних випадків у кабінеті (від 07.10.2013)
5.    Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України
6.    Типове положення про спеціальне навчання з питань пожежної безпеки
7.    Положення про розробку інструкцій з охорони праці-ДНАОП 0.00-4.15-98
8.    Інструктивно-методичні матеріали "Основні вимоги до побудови та змісту інструкцій з безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах.."
9.    Посадова інструкція учителя
10.    Посадова інструкція завідуючого кабінетом хімії
11.    Посадова інструкція лаборанта
12.    Посадова інструкція-керівника гуртка
13.    Інструкція з охорони праці на робочому місці для вчителя
14.    Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) хімії загальноосвітніх навчальних закладів
15.    Правила безпеки під час  проведення навчально-виховного процессу в кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії загальноосвітніх навчальних закладів - Наказ № 992 від 16 липня 2012 року
16.    Інструкція з охорони праці під час проведення навчальних занять у кабінеті хімії
17.    Орієнтовний перелік питань вступного інструктажу з ОБЖ для учнів
18.    Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці у кабінеті хімії
19.    Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці у кабінеті хімії
20.    Інструкція з пожежної безпеки в кабінеті хімії
21.    Журнал реєстрації протипожежного інструктажу у кабінеті хімії
22.    Інструкція користування вогнегасником
23.    Інструкція з електробезпеки у кабінеті хімії
24.    Інструкції з ПМД при ураженні електрострумом у кабінеті хімії
25.    Інструкція з охорони праці під час підготовки і проведення лабораторних та практичних робіт з хімії
26.    Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів
27.    Інструкція з охорони праці при роботі зі скляним посудом та іншими виробами зі скла у кабінеті хімії
28.    Інструкція при роботі з органічними розчинниками у кабінеті хімії
29.    Інструкція роботи з кислотами і лугами у кабінеті хімії
30.    Інструкція роботи з металевим натрієм у кабінеті хімії
31.    Інструкція надання першої медичної допомоги при одержанні травм у кабінеті хімії
32.    Вміст аптечки першої допомоги у кабінеті хімії
33.    Правила користування витяжною шафою у кабінеті хімії
34.    Правила зберігання хімреактивів у кабінеті хімії
35.    Порядок провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом
36.    Методичні поради щодо зберігання та використання хімічних реактивів і прекурсорів
37.    Типові норми належності вогнегасників
38.    Положення про адміністративно-громадський контроль з охорони праці у навчальному закладі
39.    Журнал обліку проведення адміністративно-громадського контролю у кабінеті хімії
40.    Граничні норми піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми
41.    Посвідчення про перевірку знань з Охорони праці
42.    Матеріали на стенд з охорони праці з розміщенням основних документів у кабінеті хімії
43.    Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності від 16.06.2014  №  1/9-319

V. Навчально-методичне забезпечення кабінету
1.    Методичні рекомендації щодо вивчення хімії на 2014/2015 н.р.
2.    Про навчальні плани ЗНЗ та структуру 2014/2015 навчального року
3.    Навчальний календар на 2014/2015 н.р.
4.    Перелік посібників з хімії на 2014/2015 н.р.
5.    Програми з хімії
6.    Підручники та посібники з хімії (посилання на скачування)
7.    Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень
8.    Критерії оцінювання навчальних досягнень з хімії
9.    Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади
10.  Оформлення кабінету
       а) Державна символіка
       б) Портрети вчених-хіміків (16 шт.)
       в) ТБ на стенд:
         - надання медичної допомоги
         - порядок дій під час пожежі
         - розташування вогнегасника та аптечки
         - служби екстреного виклику
      г) знаки безпеки (134 шт.)
     ґ) роздаткові таблиці (10 шт.)
11.   Типове положення про атестацію педагогічних працівників:
        - лист МОН;
        - положення про атестацію;
        - методичні рекомендації щодо атестації;
        - шаблони документів для атестації вчителя.
12.    Про обсяг і характер домашніх завдань учнів
13.    Інструкція з ведення класного журналу
14.   Лист МОН № 1/9-607 від 07.03.14 року Про використання навчальної літератури
15.    Про проведення заходів щодо протидії тероризму - від 25.07.2014 № 1/9-372
16.    Методичні рекомендації для проведення бесід з учнями загальноосвітніх навчальних закладів з питань: уникнення враження мінами і вибухонебезпечними предметами; поведінки у надзвичайній ситуації - від 30.07.2014 № 1/9-385
17.    Лист МОН № 1/9-382 від 29.07.14 року Про особливу відповідальність педагогічних
та науково-педагогічних працівників

VI. Оплата праці
1.    Інструкція про порядок нарахування заробітної плати
2.    Оплата заміни
3.    Інструкція про розподіл учнів на групи для занять
4.    Оплата праці за викладання кількох навчальних предметів
5.    Визначення розміру надбавки за престижність (20%) - нормативні положення та коментар фахівців профспілки України
6.   Трудові та інші права у сфері освіти

VII. Позаштатні ситуації
1.    Порядок дій при виникненні пожежі
2.    План евакуації у випадку аварійних ситуацій
3.    Схема Евакуації з кабінету-Зразок
4.    Порядок надання першої медичної допомоги при одержанні травм
5.    Дії при забрудненні ртуттю у кабінеті хімії

VІІІ. Контроль
1.    Атестаційний лист навчального кабінету хімії

******************
Упорядник та автор окремих матеріалів: SSanich - адмін сайту schoolsribnoe.at.ua

При публікації даного матеріалу на інших ресурсах - активне посилання на цю сторінку є обов'язковим!

******************
 Переглянути вміст архіву та замовити матеріал