#

субота, 19 листопада 2016 р.

Документація до кабінету географії на 2016/2017 н.р.Добірка нормативних документів та матеріалів до кабінету географії на новий навчальний рік


НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ДО КАБІНЕТУ ГЕОГРАФІЇ НА 2016/2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

І. Загальна документація
1.    Закон України Про освіту
2.    Закон України Про загальну середню освіту
3.    Державний стандарт початкової освіти - від 20 квітня 2011 р. № 462
4.    Державний стандарт початкової освіти - від 16 листопада 2000
5.   Державний стандарт базової і повної середньої освіти - від 23 листопада 2011 р. № 1392
6.    Державний стандарт базової і повної середньої освіти - від 14 січня 2004
7.    Національна доктрина розвитку освіти
8.    Конвенція про права дитини
9.   Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України
10.   Загальні правила поведінки учнів під час навчально-виховного процесу у ЗНЗ України

ІІ. Документація кабінету
1.    Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів
2.    Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів
3.    Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму
4.   Інструктивно-методичні матеріали-Підготовка ЗНЗ до нового н.р. з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності
5.    Типові переліки навчально-наочних посібників у кабінетах природничо-математичного циклу (нове)
6.    Протоколи та акти вимірювань електробезпеки та перевірки заземлення кабінету географії
7.    АКТ введення в експлуатацію кабінету географії
8.    АКТ-дозвіл на проведення занять у кабінеті географії у поточному році
9.    Про затвердження Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей
10.    Інвентарна книга кабінету географії
11.    Матеріальна книга кабінету географії
12.    Книга обліку стану навчально-методичного забезпечення кабінету географії
13.    Паспорт забезпеченості кабінету географії
14.    Паспорт кабінету-Рекомендована форма-Лист МОНУ № 19-305 від 26.04.2013
15.    Графік роботи кабінету географії
16.    План роботи кабінету географії на поточний рік-Зразок
17.    Перспективний план розвитку кабінету географії на 3-5 років-Зразок
18.    Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу
19.  Список учнів які знаходяться на диспансерному обліку, підготовлений медичним робітником школи
20.    Копія наказу по школі про призначення завідуючого кабінетом географії
21.    Щодо обовязкової ділової документації

ІІІ. Санітарно-гігієнічні вимоги 
1.    Санітарно-гігієнічні вимоги Державних будівельних норм України ДБН В.2.2-3-97
2.    Державні санітарні правила і норми влаштування ЗНЗ-ДСанПіН 5.5.2.008-01
3.    Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів - ДНАОП 0.00-1.21-98
4.    Правила користування електричною енергією
5.    Гігієнічні вимоги до шкільних меблів

ІV. Техніка безпеки та охорона праці
1.    Положення про службу охорони праці - НПАОП 0.00-4.35-04
2.    Положення про навчання з питань охорони праці - НПАОП 0.00-4.12-05
3.   Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах
4.    Положення про порядок розслідування нещасних випадків у кабінеті (від 07.10.2013)
5.    Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України
6.    Типове положення про спеціальне навчання з питань пожежної безпеки
7.    Положення про розробку інструкцій з охорони праці-ДНАОП 0.00-4.15-98
8.  Інструктивно-методичні матеріали "Основні вимоги до побудови та змісту інструкцій з безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах.."
9.    Посадова інструкція учителя
10.    Посадова інструкція завідуючого кабінетом географії
11.    Посадова інструкція лаборанта
12.    Посадова інструкція-керівник гуртка
13.    Інструкція з охорони праці на робочому місці для вчителя
14.    Інструкція з охорони праці під час проведення навчальних занять у кабінеті географії
15.    Інструкція з охорони праці під час підготовки і проведення лабораторних та практичних робіт з географії
16.  Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів
17.    Інструкція з охорони праці при проведенні екскурсії з географії
18.  Правила проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України (нове)
19.    Орієнтовний перелік питань вступного інструктажу з ОБЖ для учнів
20.    Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці у кабінеті географії
21.    Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці у кабінеті географії
22.    Інструкція з пожежної безпеки в кабінеті географії
23.    Журнал реєстрації протипожежного інструктажу у кабінеті географії
24.    Інструкція користування вогнегасником
25.    Інструкція з електробезпеки у кабінеті географії
26.    Інструкції з ПМД при ураженні електрострумом у кабінеті географії
27.    Інструкція надання першої медичної допомоги при одержанні травм у кабінеті географії
28.    Вміст аптечки першої допомоги у кабінеті географії
29.    Граничні норми піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми
30.  Положення про адміністративно-громадський контроль з охорони праці у навчальному закладі
31.    Журнал обліку проведення адміністративно-громадського контролю у кабінеті географії
32.    Типові норми належності вогнегасників у кабінетах
33.    Посвідчення про перевірку знань з Охорони праці
34.  Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності від 16.06.2014  №  1/9-319

V. Навчально-методичне забезпечення кабінету
1.    Методичні рекомендації щодо вивчення географії та економіки на 2016/2017 н.р.
2.    Про навчальні плани ЗНЗ та структуру 2016/2017 навчального року
3.    Навчальний календар на 2016/2017 н.р.
4.    Перелік підручників та посібників з географії, економіки на 2016/2017 н.р.
5.    Програми з географії та економіки
6.    Підручники та посібники з географії (посилання на скачування)
7.    Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень
8.    Критерії оцінювання навчальних досягнень з географії
9.    Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади
10.  Оформлення кабінету
       а) Державна символіка
       б) Портрети видатних географів (17 шт.)
       в) ТБ на стенд:
           - надання медичної допомоги
           - порядок дій під час пожежі
           - розташування вогнегасника та аптечки
           - служби екстреного виклику
       г) знаки безпеки (134 шт.)
       ґ) таблиці до уроків (16 шт.)
11.   Типове положення про атестацію педагогічних працівників:
        - лист МОН;
        - положення про атестацію;
        - методичні рекомендації щодо атестації;
        - шаблони документів для атестації вчителя
12.    Про обсяг і характер домашніх завдань учнів
13.    Інструкція з ведення класного журналу
14.    Здійснення вчителем навчально-дослідницької роботи
15.    Положення про наукові профільні школи
16.    Положення про Природничу школу учнівської молоді
17.    Про проведення заходів щодо протидії тероризму
18.    Лист МОН Про особливу відповідальність педагогічних та науково-педагогічних працівників

VI. Оплата праці
1.    Інструкція про порядок нарахування заробітної плати
2.    Оплата заміни
3.    Інструкція про розподіл учнів на групи для занять (для профільних класів)
4.    Оплата праці за викладання кількох навчальних предметів
5.   Визначення розміру надбавки за престижність (20%) - нормативні положення та коментар фахівців профспілки України
6.   Трудові та інші права у сфері освіти
7.   Додаткові матеріали щодо захисту прав вчителів

VII. Позаштатні ситуації
1.    Порядок дій при виникненні пожежі
2.    План евакуації у випадку аварійних ситуацій
3.    Схема Евакуації з кабінету-Зразок
4.    Порядок надання першої медичної допомоги при одержанні травм

VІІІ. Контроль
1.    Атестаційний лист навчального кабінету географії

********************
Упорядник та автор окремих матеріалів: SSanich - адмін сайту schoolsribnoe.at.ua
********************
Переглянути вміст архіву та замовити матеріал --->>>