#

середа, 23 листопада 2016 р.

Документація до кабінету української мови та літератури на 2016/2017 н.р.Добірка нормативних документів та матеріалів до кабінету української мови та літератури на новий навчальний рікНОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ДО КАБІНЕТУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ НА 2016/2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

І. Загальна документація
1.    Закон України Про освіту
2.    Закон України Про загальну середню освіту
3.    Державний стандарт початкової освіти - від 20 квітня 2011 р. № 462
4.    Державний стандарт початкової освіти - від 16 листопада 2000
5.    Державний стандарт базової і повної середньої освіти - від 23 листопада 2011 р. № 1392
6.    Державний стандарт базової і повної середньої освіти - від 14 січня 2004
7.    Національна доктрина розвитку освіти
8.    Конвенція про права дитини
9.    Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України
10.    Загальні правила поведінки учнів під час навчально-виховного процесу у ЗНЗ України

ІІ. Документація кабінету
1.    Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів
2.    Інструктивно-методичні матеріали-Підготовка ЗНЗ до нового н.р. з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності
3.    Протоколи та акти вимірювань електробезпеки та перевірки заземлення кабінету
4.    АКТ введення в експлуатацію кабінету української мови та літератури
5.    АКТ-дозвіл на проведення занять у кабінеті української мови та літератури у поточному році
6.    Про затвердження Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей
7.    Інвентарна книга кабінету української мови та літератури
8.    Матеріальна книга кабінету української мови та літератури
9.    Книга обліку стану навчально-методичного забезпечення кабінету української мови та літератури
10.    Паспорт забезпеченості кабінету української мови та літератури
11.    Паспорт кабінету-Рекомендована форма-Лист МОНУ № 19-305 від 26.04.2013
12. Зразок паспорту кабінету української мови та літератури
13.    Графік роботи кабінету української мови та літератури
14.    План роботи кабінету на поточний рік - Зразок
15.    Перспективний план розвитку кабінету української мови та літератури на 3 роки - Зразок
16.    Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу
17.    Список учнів які знаходяться на диспансерному обліку, підготовлений медичним робітником школи
18.    Копія наказу по школі про призначення завідуючого кабінетом української мови та літератури

ІІІ. Санітарно-гігієнічні вимоги 
1.    Санітарно-гігієнічні вимоги Державних будівельних норм України ДБН В.2.2-3-97
2.    Державні санітарні правила і норми влаштування ЗНЗ-ДСанПіН 5.5.2.008-01
3.    Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів - ДНАОП 0.00-1.21-98
4.    Правила користування електричною енергією
5.    Гігієнічні вимоги до шкільних меблів

ІV. Техніка безпеки та охорона праці
1.    Положення про службу охорони праці
2.    Положення про навчання з питань охорони праці
3.    Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах
4.    Положення про порядок розслідування нещасних випадків у кабінеті
5.    Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України
6.    Типове положення про спеціальне навчання з питань пожежної безпеки
7.    Положення про розробку інструкцій з охорони праці
8.    Посадова інструкція учителя
9.    Посадова інструкція завідуючого кабінетом української мови та літератури
10.    Посадова інструкція лаборанта
11.    Посадова інструкція керівника гуртка
12.    Інструкція з охорони праці на робочому місці для вчителя
13.    Інструкція з охорони праці під час проведення навчальних занять у кабінеті української мови та літератури
14.    Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів
15.    Інструкція з охорони праці при проведенні екскурсій
16.    Правила проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України
17.    Орієнтовний перелік питань вступного інструктажу з ОБЖ для учнів
18.    Методичні матеріали щодо організації навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань ОП, БЖД
19.    Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці у кабінеті української мови та літератури
20.    Інструкція з пожежної безпеки в кабінеті
21.    Журнал реєстрації протипожежного інструктажу у кабінеті
22.    Інструкція користування вогнегасником
23.    Інструкція з електробезпеки у кабінеті української мови та літератури
24.    Інструкції з ПМД при ураженні електрострумом
25.    Інструкція надання першої медичної допомоги при одержанні травм
26.    Вміст аптечки першої допомоги у кабінеті
27.    Граничні норми піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми
28.    Положення про адміністративно-громадський контроль з охорони праці у навчальному закладі
29.    Журнал обліку проведення адміністративно-громадського контролю у кабінеті
30.    Типові норми належності вогнегасників у кабінетах
31.    Посвідчення про перевірку знань з Охорони праці

V. Навчально-методичне забезпечення кабінету
1.    Методичні рекомендації щодо вивчення української мови та літератури на 2016/2017 н.р.
2.    Про навчальні плани ЗНЗ та структуру 2016/2017 навчального року
3.    Навчальний календар на 2016/2017 н.р.
4.    Перелік підручників та посібників з української мови та літератури на 2016/2017 н.р.
5.    Програми з української мови та літератури
6.    Перелік підручників та посібників з української мови та літератури затверджений МОН України на 2016/2017 н.р.
7.    Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень
8.    Критерії оцінювання навчальних досягнень з української мови та літератури
9.    Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади
10.  Оформлення кабінету
       а) Державна символіка (6 шт.)
       б) Портрети видатних діячів (14 шт.)
       в) ТБ на стенд:
           - надання медичної допомоги
           - порядок дій під час пожежі
           - розташування вогнегасника та аптечки
           - служби екстреного виклику
       г) вислови видатних діячів (10 шт.)
       ґ) стенди з української мови та літератури (10 шт.)
11.   Типове положення про атестацію педагогічних працівників:
        - лист МОН;
        - положення про атестацію;
        - методичні рекомендації щодо атестації;
        - шаблони документів для атестації вчителя.
12.    Про обсяг і характер домашніх завдань учнів
13.    Інструкція з ведення класного журналу (5-11 класи)
Інструкція з ведення класного журналу (1-4 класи)
Методичні рекомендації щодо заповнення  Класного журналу  для 1-4 класів
15.    Здійснення вчителем навчально-дослідницької роботи

VI. Оплата праці
1.    Інструкція про порядок нарахування заробітної плати
2.    Оплата заміни
3.    Оплата праці за викладання кількох навчальних предметів
4.    Визначення розміру надбавки за престижність (20%) - нормативні положення та коментар фахівців профспілки України
5.   Трудові та інші права у сфері освіти
6*.   Додаткові матеріали щодо захисту прав вчителів

VII. Позаштатні ситуації
1.    Порядок дій при виникненні пожежі
2.    План евакуації у випадку аварійних ситуацій
3.    Схема Евакуації з кабінету - Зразок
4.    Порядок надання першої медичної допомоги при одержанні травм

VІІІ. Контроль
1.    Атестаційний лист навчального кабінету української мови та літератури

********************

Упорядник та автор окремих матеріалів: SSanich - адмін сайту
schoolsribnoe.at.ua
та
kabinetiks.blogspot.com

Публікація даного матеріалу на інших ресурсах - ЗАБОРОНЕНА!

******************
Переглянути вміст архіву та замовити матеріал --->>>