#

субота, 19 серпня 2017 р.

Інструкції до кабінету біологіїДобірка нормативних документів та матеріалів до кабінету біології на 2017/2018 навчальний рік.НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ДО КАБІНЕТУ БІОЛОГІЇ НА 2017/2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

І. Загальна документація
1.    Закон України Про освіту
2.    Закон України Про загальну середню освіту
3.    Державний стандарт початкової загальної освіти
4.    Державний стандарт базової і повної середньої освіти
5.    Національна доктрина розвитку освіти
6.    Конвенція про права дитини
7.    Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України
8.    Загальні правила поведінки учнів під час навчально-виховного процесу у ЗНЗ України
9.    Закон України Про авторське право і суміжні права

ІІ. Документація кабінету
1.    Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів
2.    Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів
3.    Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму
4.    Інструктивно-методичні матеріали-Підготовка ЗНЗ до нового н.р. з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності
5.    Наказ про Типові переліки навчально-наочних посібників у кабінеті природничо-математичного циклу (нове)
6.    Типові переліки навчально-наочних посібників у кабінеті природничо-математичного циклу (Скасовано)
7. Наказ про скасування типових переліків
8.    Протоколи та акти вимірювань електробезпеки та перевірки заземлення кабінету біології
9.    АКТ введення в експлуатацію кабінету біології
10.    АКТ-дозвіл на проведення занять у кабінеті біології у поточному році
11.    Про затвердження Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей
12.    Інвентарна книга кабінету біології
13.    Матеріальна книга кабінету біології
14.    Книга обліку стану навчально-методичного забезпечення кабінету біології
15.    Паспорт забезпеченості кабінету біології
16.    Паспорт кабінету-Рекомендована форма-Лист МОНУ № 19-305 від 26.04.2013
17.    Графік роботи кабінету біології
18.    План роботи кабінету біології на поточний рік-Зразок
19.    Перспективний план розвитку кабінету біології на 3-5 років-Зразок
20.    Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу
21.    Список учнів які знаходяться на диспансерному обліку, підготовлений медичним робітником школи
22.    Копія наказу по школі про призначення завідуючого кабінетом біології

ІІІ. Санітарно-гігієнічні вимоги
1.    Санітарно-гігієнічні вимоги Державних будівельних норм України ДБН В.2.2-3-97
2.    Державні санітарні правила і норми влаштування ЗНЗ-ДСанПіН 5.5.2.008-01
3.    Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів - ДНАОП 0.00-1.21-98
4.    Правила користування електричною енергією
5.    Гігієнічні вимоги до шкільних меблів

ІV. Техніка безпеки та охорона праці
1.    Положення про службу охорони праці - НПАОП 0.00-4.35-04
2.    Положення про навчання з питань охорони праці - НПАОП 0.00-4.12-05
3.    Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах
4.    Положення про порядок розслідування нещасних випадків у кабінеті (від 07.10.2013)
5.    Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України
6.    Положення про розробку інструкцій з охорони праці-ДНАОП 0.00-4.15-98
7.    Інструктивно-методичні матеріали "Основні вимоги до побудови та змісту інструкцій з безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах.."
8.    Посадова інструкція учителя
9.    Посадова інструкція завідуючого кабінетом біології
10.    Посадова інструкція лаборанта
11.    Посадова інструкція-керівник гуртка
12.    Інструкція з охорони праці на робочому місці для вчителя
13.    Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) біології загальноосвітніх навчальних закладів
ЗМІСТ
1. Галузь застосування
2. Нормативні посилання
3. Загальні положення
4. Вимоги до приміщення кабінету (лабораторії) біології та  лаборантської
4.1. Загальні вимоги  
4.2. Освітлення
4.3. Пожежна безпека
5. Вимоги  безпеки під час проведення занять з біології
5.1. Вимоги безпеки під час проведення лабораторних занять,  практичних робіт,
   демонстраційних дослідів у приміщенні  кабінету (лабораторії) біології
5.2. Вимоги безпеки під час роботи в  куточку  живої природи
  5.3. Правила безпеки під час роботи на  навчально-дослідній ділянці
5.4. Правила безпеки під час проведення екскурсій з біології
5.5. Правила безпеки під час проведення практичних занять з біології в теплицях  (оранжереях)
  6. Вимоги до зберігання матеріалів та інструментів, небезпечних для здоров’я учнів
  7. Відповідальність, обов’язки та права посадових осіб
     Додатки:
  1. Перелік медикаментів, перев’язувальних засобів і приладдя для аптечки кабінету
(лабораторії) біології.
2 Оптимальні розміри основного інвентаря для учнів різних  вікових груп
3 Перелік медикаментів, перев’язувальних засобів і приладдя для похідної аптечки
4 Типовий перелік культур, які рекомендовані для вирощування у теплиці (оранжереї)
5 Витяг із переліку хімічних і біологічних засобів боротьби з шкідниками, хворобами рослин і
бур’янами.

14.    Інструкція з охорони праці під час проведення навчальних занять у кабінеті біології
15.    Орієнтовний перелік питань вступного інструктажу з ОБЖ для учнів
16.    Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці у кабінеті біології
17.    Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці у кабінеті біології
18.    Інструкція з пожежної безпеки в кабінеті біології
19.    Журнал реєстрації протипожежного інструктажу у кабінеті біології
20.    Інструкція користування вогнегасником
21.    Інструкція з електробезпеки у кабінеті біології
22.    Інструкції з ПМД при ураженні електрострумом у кабінеті біології
23.    Інструкція з охорони праці під час підготовки і проведення лабораторних та практичних робіт з біології
24.    Інструкції з техніки безпеки при виконанні лабораторних та практичних робіт з біології (7-10 класи) та природознавства (5-6 класи)
25.    Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів
26.    Положення про навчально-дослідну ділянку та учнівські лісництва (нове)
27.    Інструкція з охорони праці під час роботи на шкільній навчально-дослідній ділянці
28.    Інструкція з охорони праці при проведенні екскурсії з біології
29.    Інструкція надання першої медичної допомоги при одержанні травм у кабінеті біології
30.    Вміст аптечки першої допомоги у кабінеті біології
31.    Граничні норми піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми
32.    Положення про адміністративно-громадський контроль з охорони праці у навчальному закладі
33.    Журнал обліку проведення адміністративно-громадського контролю у кабінеті біології
34.    Положення про куточок живої природи загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів
35.    Правила проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України (нове)
36.    Норми первинних засобів пожежогасіння у кабінеті біології
37.    Посвідчення про перевірку знань з Охорони праці
38.    Стенд з охорони праці з розміщенням основних документів у кабінеті біології
39.    Методичні матеріали щодо організації навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань ОП, БЖД

V. Навчально-методичне забезпечення кабінету
1.    Методичні рекомендації щодо вивчення біології на 2017/2018 н.р.
2.    Про навчальні плани ЗНЗ та структуру 2017/2018 навчального року
3.    Навчальний календар на 2017/2018 н.р.
4.    Перелік посібників з біології, екології, природознавства на 2017/2018 н.р.
5.    Програми з біології
6.    Підручники та посібники з біології (посилання на скачування)
7.    Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень
8.    Критерії оцінювання навчальних досягнень з біології
9.    Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади
10.  Оформлення кабінету
       а) Державна символіка
       б) Портрети вчених-біологів (17 шт.)
       в) ТБ на стенд:
         - надання медичної допомоги
         - порядок дій під час пожежі
         - розташування вогнегасника та аптечки
         - служби екстреного виклику
       г) знаки безпеки
       ґ) буклети (4 шт.)
11.   Типове положення про атестацію педагогічних працівників:
        - лист МОН;
        - положення про атестацію;
        - методичні рекомендації щодо атестації;
        - шаблони документів для атестації вчителя.
12.    Про обсяг і характер домашніх завдань учнів
13.    Інструкція з ведення класного журналу
14.    Інструкція заповнення клжурналу у 1-4 клас
15.    Методичні рекомендації щодо заповнення  Класного журналу  для 1-4 класів
16.    Здійснення вчителем навчально-дослідницької роботи
17.    Положення про наукові профільні школи
18.    Положення про Природничу школу учнівської молоді
19.    Про проведення заходів щодо протидії тероризму
20.    Лист МОН Про особливу відповідальність педагогічних та науково-педагогічних працівників
21. Щодо застосування державної мови у навчальних закладах
22. Положення про екстернат

VI. Оплата праці
1.    Інструкція про порядок нарахування заробітної плати
2.    Оплата заміни
3.    Інструкція про розподіл учнів на групи для занять
4.    Оплата праці за викладання кількох навчальних предметів
5.    Визначення розміру надбавки за престижність (20%) - нормативні положення та коментар фахівців профспілки України
6.   Трудові та інші права у сфері освіти
7.   Додаткові матеріали щодо захисту прав вчителів

VII. Позаштатні ситуації
1.    Порядок дій при виникненні пожежі
2.    План евакуації у випадку аварійних ситуацій
3.    Схема Евакуації з кабінету-Зразок
4.    Порядок надання першої медичної допомоги при одержанні травм

VІІІ. Контроль
1.    Атестаційний лист навчального кабінету біології

********************

Упорядник та автор окремих матеріалів: SSanich - автор та адмін сайту kabinetiks.blogspot.com  та schoolsribnoe.at.ua

Публікація даного матеріалу на інших ресурсах - ЗАБОРОНЕНА!

******************
Переглянути вміст архіву та замовити матеріал --->>>