#

вівторок, 26 березня 2013 р.

ДОКУМЕНТАЦІЯ ДО КАБІНЕТУ МАТЕМАТИКИНормативно-правова база до кабінету математики

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ У КАБІНЕТІ МАТЕМАТИКИ

І. Загальна нормативно-правова база
1. Закон України Про освіту
2. Закон України Про загальну середню освіту
3. Державний стандарт базової і повної середньої освіти -2004
4. Державний стандарт базової і повної середньої освіти - чинний
5. Державний стандарт базової і повної середньої освіти - 2013
6. Державний стандарт початкової освіти - 2012
7. Національна доктрина розвитку освіти
8. Державна програма Вчитель
9. Конвенція про права дитини
10. Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України
11. Загальні правила поведінки учнів під час навчально-виховного процесу у ЗНЗ України
12. Про використання мобільних телефонів під час навчального процесу

ІІ. Документація кабінету
1. Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів-N 601
2. Розробка Положення про кабінет математики
3. Акт введення в експлуатацію кабінету математики - Шаблон
4. Протоколи та акти вимірювань електробезпеки та перевірки заземлення
5. Рекомендації щодо заземлення кабінету
6. Акт-дозвіл на проведення занять у кабінеті математики у поточному році
7. Паспорт кабінету математики
8. Паспорт забезпеченості кабінету математики -Зразок
9. Книга обліку стану навчально-методичного забезпечення кабінету-Зразок
10. Книга обліку стану навчально-методичного забезпечення кабінету-Шаблон
11. Картотека електронних засобів навчального призначення (ЕЗНП)
12. Інвентарна книга кабінету математики
13. Матеріальна книга кабінету математики
14. Річний план роботи математики - Зразок
15. Перспективний план роботи математики - Зразок
16. Графік роботи кабінету математики - Зразок
17. Копія наказу по школі про призначення завідуючого кабінетом математики - Зразок
18. Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу - Зразок
19. Список учнів з порушенням зору, підготовлений медичним робітником школи-Зразок
20. Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладів - Інструктивно-методичні матеріали
21. Про затвердження Типових переліків навчально-наочних посібників, технічних засобів навчання та обладнання загального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів - Наказ N 364

ІІІ. Санітарно-гігієнічні вимоги
1. ДСанПіН 5.5.2.008-01-утримання загальноосвітніх навчальних закладів
2. Гігієнічні вимоги до шкільних меблів
3. Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів - ДНАОП 0.00-1.21-98
4. Правила користування електричною енергією

ІV. Техніка безпеки та охорона праці
1. Типове положення про службу охорони праці - НПАОП 0.00-4.35-04
2. Типове положення про навчання з питань охорони праці - НПАОП 0.00-4.12-05
3. Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу
4. Положення про порядок розслідування нещасних випадків
5. Акт про нещасний випадок з учнем
6. Журнал реєстрації нещасних випадків
7. Правил пожежної безпеки для закладів
8. Норми первинних засобів пожежогасіння у кабінеті
9. Типове положення про спеціальне навчання з питань пожежної безпеки
10. Положення про розробку інструкцій з охорони праці - ДНАОП 0.00-4.15-98
11. Посадова інструкція учителя
12. Посадова інструкція завідуючого кабінетом математики
13. Посадова інструкція-керівника гуртка
14. Інструкція з охорони праці на робочому місці для працівників
15. Інструкція з охорони праці під час проведення навчальних занять у кабінеті математики
16. Орієнтовний перелік питань вступного інструктажу з ОБЖ для учнів
17. Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці
18. Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці
19. Інструкція з пожежної безпеки в кабінеті математики
20. Журнал реєстрації протипожежного інструктажу
21. Інструкція користування вогнегасником
22. Інструкція з електробезпеки
23. Інструкції з ПМД при ураженні електрострумом
24. Інструкція надання першої медичної допомоги при одержанні травм
25. Вміст аптечки першої допомоги у кабінеті математики
26. Положення про адміністративно-громадський контроль з охорони праці у навчальному закладі
27. Журнал адміністративно-громадського контролю
28. Граничні норми піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми
29. ПЛАН евакуації з кабінету математики у випадку аварійних ситуацій
30. СХЕМА евакуації з кабінету математики
31. Порядок дій при виникненні пожежі
32. Посвідчення про перевірку знань з ТБ

V. Навчально-методичне забезпечення кабінету
1. Методичні рекомендації щодо вивчення предмету математики на 2012/2013 н. р.
2. Структура 2012/2013 навчального року
3. Перелік підручників та посібників на 2012/2013 н.р. – початкова школа
4. Перелік підручників та посібників на 2012/2013 н.р. – старша школа
5. Програми з математики
6. Календарне планування з математики (орієнтовні зразки)
7. Поурочні плани-конспекти: зразки окремих уроків
8. Підручники
9. Посібники
10. Матеріали
11. Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень
12. Критерії оцінювання навчальних досягнень з предмету
13. Про обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів (Лист Міністерства освіти і науки України від 29.10.07 № 1/9-651)
14. НАКАЗ-17.05.2005 N 297-Про подолання проявів бюрократизму в освіті
15. MON_496_08-Інструкція з ведення класного журналу
16. Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності
17. Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти
18. Матеріали до атестації
19. Навчальний календар-2012/2013 н. р.
20. Стенди постійної і змінної експозиції, таблиці (окремі приклади)

Стенди
Постійної експозиції
• Державна символіка
• Портрети видатних вчених галузі
• Правила поведінки учнів у кабінеті
• Розклад роботи кабінету
• Правила безпеки життєдіяльності
• Правила протипожежної безпеки
• Основні етапи розвитку галузі з обов’язковим виділенням здобутків української науки
• Довідкові матеріали (у вигляді плакатів, таблиць)

Змінної експозиції
• Матеріали до тем, що вивчаються
• Матеріали про вчених
• Матеріали про новітні розробки у галузі
• Результати експериментальної і дослідницької роботи учнів
• Кращі роботи учнів
• (матеріали експозицій змінюються під час переходу до вивчення нової теми)
21. Науково-методичні і науково-популярні журнали
22. Матеріали педагогічного досвіду

VI. Оплата праці
1. Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти
2. Оплата заміни

VII. Позаштатні ситуації
1. Порядок надання першої допомоги при одержанні травм
2. Порядок дій при виникненні пожежі

VIII. Контроль
1. Атестаційний лист навчального кабінету математики
2. Типова програма комплексної перевірки загальноосвітнього навчального закладу