#

субота, 2 лютого 2013 р.

ДОКУМЕНТАЦІЯ ДО КАБІНЕТУ БІОЛОГІЇПЕРЕЛІК НЕОБХІДНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ У КАБІНЕТІ БІОЛОГІЇ
І. Загальна нормативно-правова база
1. Закон України Про освіту
2. Закон України Про загальну середню освіту
3. Державний стандарт базової і повної середньої освіти -2004
4. Державний стандарт базової і повної середньої освіти - чинний
5. Державний стандарт базової і повної середньої освіти - 2013
6. Державний стандарт початкової освіти - 2012
7. Національна доктрина розвитку освіти
8. Державна програма Вчитель
9. Конвенція про права дитини
10. Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України
11. Загальні правила поведінки учнів під час навчально-виховного процесу у ЗНЗ України
12. Про використання мобільних телефонів під час навчального процесу

ІІ. Документація кабінету
1. Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів
2. АКТ введення в експлуатацію кабінету біології
3. Протоколи та акти вимірювань електробезпеки та перевірки заземлення кабінету біології
4. АКТ-дозвіл на проведення занять у кабінеті біології у поточному році
5. Базовий перелік засобів навчання та обладнання кабінету біології
6. Про затвердження Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей
7. Про затвердження Змін до Інструкції з інвентаризації основних засобів
8. Інвентарна книга кабінету біології
9. Матеріальна книга кабінету біології
10. Про затвердження Типової інструкції про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ
11. Про інноваційну діяльність
12. Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності
13. Книга обліку стану навчально-методичного забезпечення кабінету біології
14. Паспорт забезпеченості кабінету біології
15. Паспорт кабінету біології
16. Графік роботи кабінету біології
17. План роботи кабінету біології на поточний рік-Зразок
18. Перспективний план кабінету біології на 3-5 років-Зразок
19. Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу
20. Список учнів які знаходяться на диспансерному обліку, підготовлений медичним робітником школи
21. Копія наказу по школі про призначення завідуючого кабінетом біології
22. Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладів - Інструктивно-методичні матеріали
23. Про затвердження Типових переліків навчально-наочних посібників, технічних засобів навчання та обладнання загального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів - Наказ N 364

ІІІ. Санітарно-гігієнічні вимоги
1. Державні санітарні правила і норми влаштування кабінетів - ДСанПіН 5.5.2.008-01
2. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів - ДНАОП 0.00-1.21-98
3. Правила користування електричною енергією

ІV. Техніка безпеки та охорона праці
1. Типового положення про службу охорони праці - НПАОП 0.00-4.35-04
2. Типове положення про навчання з питань охорони праці - НПАОП 0.00-4.12-05
3. Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах
4. Положення про порядок розслідування нещасних випадків у кабінеті біології
5. Акт про нещасний випадок з учнем у кабінеті біології
6. Журнал реєстрації нещасних випадків у кабінеті біології
7. Правила пожежної безпеки для закладів у кабінеті біології
8. Типове положення про спеціальне навчання з питань пожежної безпеки
9. Положення про розробку інструкцій з охорони праці - ДНАОП 0.00-4.15-98
10. Посадова інструкція учителя
11. Посадова інструкція завідуючого кабінетом біології
12. Посадова інструкція лаборанта
13. Посадова інструкція-керівник гуртка
14. Інструкція з охорони праці на робочому місці для вчителя
15. П Р А В И Л А безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) біології загальноосвітніх навчальних закладів
ЗМІСТ
1. Галузь застосування
2. Нормативні посилання
3. Загальні положення
4. Вимоги до приміщення кабінету (лабораторії) біології та лаборантської
4.1. Загальні вимоги
4.2. Освітлення
4.3. Пожежна безпека
5. Вимоги безпеки під час проведення занять з біології
5.1. Вимоги безпеки під час проведення лабораторних занять, практичних робіт,
демонстраційних дослідів у приміщенні кабінету (лабораторії) біології
5.2. Вимоги безпеки під час роботи в куточку живої природи
5.3. Правила безпеки під час роботи на навчально-дослідній ділянці
5.4. Правила безпеки під час проведення екскурсій з біології
5.5. Правила безпеки під час проведення практичних занять з біології в теплицях (оранжереях)
6. Вимоги до зберігання матеріалів та інструментів, небезпечних для здоров’я учнів
7. Відповідальність, обов’язки та права посадових осіб
Додатки:
1. Перелік медикаментів, перев’язувальних засобів і приладдя для аптечки кабінету
(лабораторії) біології.
2 Оптимальні розміри основного інвентаря для учнів різних вікових груп
3 Перелік медикаментів, перев’язувальних засобів і приладдя для похідної аптечки
4 Типовий перелік культур, які рекомендовані для вирощування у теплиці (оранжереї)
5 Витяг із переліку хімічних і біологічних засобів боротьби з шкідниками, хворобами рослин і
бур’янами.
16. Інструкція з охорони праці під час проведення навчальних занять у кабінеті біології
17. Орієнтовний перелік питань вступного інструктажу з ОБЖ для учнів
18. Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці у кабінеті біології
19. Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці у кабінеті біології
20. Інструкція з пожежної безпеки в кабінеті біології
21. Журнал реєстрації протипожежного інструктажу у кабінеті біології
22. Інструкція користування ВОГНЕГАСНИКОМ
23. Інструкція з електробезпеки у кабінеті біології
24. Інструкції з ПМД при ураженні електрострумом у кабінеті біології
25. Інструкція з охорони праці під час підготовки і проведення лабораторних та практичних робіт з біології
26. Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів
27. Положення про навчально-дослідну ділянку
28. Інструкція з охорони праці під час роботи на шкільній навчально-дослідній ділянці
29. Інструкція з охорони праці при проведенні екскурсії з біології
30. Інструкція надання першої медичної допомоги при одержанні травм у кабінеті біології
31. Вміст аптечки першої допомоги у кабінеті біології
32. Граничні норми піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми
33. Положення про адміністративно-громадський контроль з охорони праці у навчальному закладі
34. Журнал обліку проведення адміністративно-громадського контролю у кабінеті біології
35. Порядок дій при виникненні пожежі у кабінеті біології
36. Схема Евакуації з кабінету біології
37. План евакуації у випадку аварійних ситуацій у кабінеті біології
38. Норми первинних засобів пожежогасіння у кабінеті біології
39. Посвідчення про перевірку знань з Охорони праці
40. Стенд з охорони праці з розміщенням основних документів у кабінеті біології

V. Навчально-методичне забезпечення кабінету
1. Методичні рекомендації щодо вивчення біології на 2012/2013 н.р.
2. Перелік посібників з біології, екології, природознавства на 2012/2013 н.р.
3. Програми з біології
4. Календарне планування з біології (орієнтовне)
5. Поурочні плани-конспекти з біології
6. Підручники з біології
7. Посібники з біології
8. Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень
9. Критерії оцінювання навчальних досягнень з біології
10. Про обсяг і характер домашніх завдань учнів
11. Про подолання проявів бюрократизму в освіті
12. Інструкція з ведення класного журналу
13. Науково-методичні і науково-популярні журнали з біології
14. Матеріали педагогічного досвіду з біології
15. Розробки уроків та позаурочних заходів з біології
16. Інструкції до практичних та лабораторних робіт з біології
17. Тематична картотека засобів навчання і навчального обладнання з біології
18. Матеріали до атестації
19. Стенди постійної і змінної експозиції, таблиці

Стенди
Постійної експозиції
• Державна символіка
• Портрети видатних вчених галузі
• Правила поведінки учнів у кабінеті
• Розклад роботи кабінету
• Правила безпеки життєдіяльності
• Правила протипожежної безпеки
• Основні етапи розвитку галузі з обов’язковим виділенням здобутків української науки
• Довідкові матеріали (у вигляді плакатів, таблиць)

Змінної експозиції
• Матеріали до тем, що вивчаються
• Матеріали про вчених
• Матеріали про новітні розробки у галузі
• Результати експериментальної і дослідницької роботи учнів
• Кращі роботи учнів
• (матеріали експозицій змінюються під час переходу до вивчення нової теми)
20. Про обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів (Лист Міністерства освіти і науки України від 29.10.07 № 1/9-651)

VI. Оплата праці
1. Інструкція про порядок нарахування заробітної плати
2. Оплата заміни
3. Інструкція про розподіл учнів на групи для занять

VII. Позаштатні ситуації
1. Порядок надання першої допомоги у кабінеті біології

VІІІ. Контроль
1. Атестаційний лист навчального кабінету біології
2. Типова програма комплексної перевірки загальноосвітнього навчального закладу