#

субота, 2 лютого 2013 р.

ДОКУМЕНТАЦІЯ ДО КАБІНЕТУ ХІМІЇ

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ У КАБІНЕТІ ХІМІЇ

І. Загальна нормативно-правова база
1. Закон України Про освіту
2. Закон України Про загальну середню освіту
3. Державний стандарт базової і повної середньої освіти -2004
4. Державний стандарт базової і повної середньої освіти - чинний
5. Державний стандарт базової і повної середньої освіти - 2013
6. Державний стандарт початкової освіти - 2012
7. Національна доктрина розвитку освіти
8. Державна програма Вчитель
9. Конвенція про права дитини
10. Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України
11. Загальні правила поведінки учнів під час навчально-виховного процесу у ЗНЗ України
12. Про використання мобільних телефонів під час навчального процесу

ІІ. Документація кабінету
1. Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів
2. АКТ введення в експлуатацію кабінету хімії
3. Протоколи та акти вимірювань електробезпеки та перевірки заземлення кабінету хімії
4. АКТ-дозвіл на проведення занять у кабінеті хімії у поточному році
5. Про затвердження Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей
6. Про затвердження Змін до Інструкції з інвентаризації основних засобів
7. Базовий перелік засобів навчання та обладнання кабінету хімії
8. Інвентарна книга кабінету хімії
9. Матеріальна книга кабінету хімії
10. Про затвердження Типової інструкції про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ
11. Про інноваційну діяльність
12. Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності
13. Книга обліку стану навчально-методичного забезпечення кабінету хімії
14. Паспорт забезпеченості кабінету хімії
15. Паспорт кабінету хімії
16. Графік роботи кабінету хімії
17. План роботи кабінету хімії на поточний рік
18. Перспективний план кабінету хімії
19. Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу
20. Список учнів які знаходяться на диспансерному обліку, підготовлений медичним робітником школи
21. Копія наказу по школі про призначення завідуючого кабінетом хімії
22. Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладів - Інструктивно-методичні матеріали
23. Про затвердження Типових переліків навчально-наочних посібників, технічних засобів навчання та обладнання загального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів - Наказ N 364

ІІІ. Санітарно-гігієнічні вимоги
1. Державні санітарні правила і норми влаштування кабінетів - ДСанПіН 5.5.2.008-01
2. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів - ДНАОП 0.00-1.21-98
3. Правила користування електричною енергією

ІV. Техніка безпеки та охорона праці
1. Типового положення про службу охорони праці - НПАОП 0.00-4.35-04
2. Типове положення про навчання з питань охорони праці - НПАОП 0.00-4.12-05
3. Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах
4. Положення про порядок розслідування нещасних випадків у кабінеті хімії
5. Акт про нещасний випадок з учнем у кабінеті хімії
6. Журнал реєстрації нещасних випадків у кабінеті хімії
7. Правила пожежної безпеки для закладів у кабінеті хімії
8. Типове положення про спеціальне навчання з питань пожежної безпеки
9. Положення про розробку інструкцій з охорони праці - ДНАОП 0.00-4.15-98
10. Посадова інструкція учителя
11. Посадова інструкція завідуючого кабінетом хімії
12. Посадова інструкція лаборанта
13. Посадова інструкція-керівник гуртка
14. Інструкція з охорони праці на робочому місці для вчителя
15. П Р А В И Л А безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) хімії загальноосвітніх навчальних закладів
16. Інструкція з охорони праці під час проведення навчальних занять у кабінеті хімії
17. Орієнтовний перелік питань вступного інструктажу з ОБЖ для учнів у кабінеті хімії
18. Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці у кабінеті хімії
19. Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці у кабінеті хімії
20. Інструкція з пожежної безпеки в кабінеті у кабінеті хімії
21. Журнал реєстрації протипожежного інструктажу у кабінеті хімії
22. Інструкція користування вогнегасником у кабінеті хімії
23. Правила електробезпеки в кабінеті хімії
24. Інструкції з ПМД при ураженні електрострумом у кабінеті хімії
25. Інструкція з охорони праці під час підготовки і проведення лабораторних та практичних робіт у кабінеті хімії
26. Методрекомендації Проведення навчальних екскурсій та навчальної практики
27. Інструкція з охорони праці при роботі зі скляним посудом та іншими виробами зі скла у кабінеті хімії
28. Інструкція при роботі з органічними розчинниками у кабінеті хімії
29. Інструкція роботи з кислотами і лугами у кабінеті хімії
30. Інструкція роботи з металевим натрієм у кабінеті хімії
31. Дії при забрудненні ртуттю у кабінеті хімії
32. Правила користування витяжною шафою у кабінеті хімії
33. Правила зберігання хімреактивів у кабінеті хімії
34. Інструкція надання першої медичної допомоги при одержанні травм у кабінеті хімії
35. Вміст аптечки першої допомоги у кабінеті хімії
36. Порядок дій при виникненні пожежі у кабінеті хімії
37. Схема Евакуації з кабінету хімії
38. План евакуації у випадку аварійних ситуацій у кабінеті хімії
39. Норми первинних засобів пожежогасіння у кабінеті хімії
40. Положення про адміністративно-громадський контроль з охорони праці у навчальному закладі
41. Журнал обліку проведення адміністративно-громадського контролю у кабінеті хімії
42. Граничні норми піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми
43. Посвідчення про перевірку знань з Охорони праці
44. Стенд з охорони праці з розміщенням основних документів у кабінеті хімії

V. Навчально-методичне забезпечення кабінету
1. Методичні рекомендації щодо вивчення хімії на 2012/2013 н. р.
2. Перелік посібників з хімії на 2012/2013 н. р.
3. Програми з хімії
4. Календарне планування з хімії (орієнтовне)
5. Поурочні плани-конспекти з хімії (окремі зразки уроків)
6. Підручники з хімії
7. Посібники з хімії
8. Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень
9. Критерії оцінювання навчальних досягнень з хімії
10. Про обсяг і характер домашніх завдань учнів
11. Про подолання проявів бюрократизму в освіті
12. Інструкція з ведення класного журналу
13. Науково-методичні і науково-популярні журнали з хімії
14. Матеріали педагогічного досвіду з хімії
15. Розробки уроків та позаурочних заходів з хімії (окремі зразки)
16. Інструкції до практичних та лабораторних робіт з хімії
17. Тематична картотека засобів навчання і навчального обладнання з хімії
18. Матеріали до атестації
19. Стенди постійної і змінної експозиції, таблиці

Стенди
Постійної експозиції
• Державна символіка
• Портрети видатних вчених галузі
• Правила поведінки учнів у кабінеті
• Розклад роботи кабінету
• Правила безпеки життєдіяльності
• Правила протипожежної безпеки
• Основні етапи розвитку галузі з обов’язковим виділенням здобутків української науки
• Довідкові матеріали (у вигляді плакатів, таблиць)

Змінної експозиції
• Матеріали до тем, що вивчаються
• Матеріали про вчених
• Матеріали про новітні розробки у галузі
• Результати експериментальної і дослідницької роботи учнів
• Кращі роботи учнів
• (матеріали експозицій змінюються під час переходу до вивчення нової теми)

VI. Оплата праці
1. Інструкція про порядок нарахування заробітної плати
2. Оплата заміни
3. Інструкція про розподіл учнів на групи для занять

VII. Позаштатні ситуації
1. Порядок надання першої допомоги у кабінеті хімії

VIII. Контроль
1. Атестаційний лист навчального кабінету хімії
2. Типова програма комплексної перевірки загальноосвітнього навчального закладу