#

субота, 2 лютого 2013 р.

ДОКУМЕНТАЦІЯ ДО КАБІНЕТУ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ. ОБСЛУГОВУЮЧА ПРАЦЯПЕРЕЛІК НЕОБХІДНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ У КАБІНЕТІ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ. ОБСЛУГОВУЮЧА ПРАЦЯ

І. Загальна нормативно-правова база
1. Закон України Про освіту
2. Закон України Про загальну середню освіту
3. Державний стандарт базової і повної середньої освіти -2004
4. Державний стандарт базової і повної середньої освіти - чинний
5. Державний стандарт базової і повної середньої освіти - 2013
6. Державний стандарт початкової освіти - 2012
7. Національна доктрина розвитку освіти
8. Державна програма Вчитель
9. Конвенція про права дитини
10. Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України
11. Загальні правила поведінки учнів під час навчально-виховного процесу у ЗНЗ України
12. Про використання мобільних телефонів під час навчального процесу

ІІ. Документація кабінету
1. Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів
2. Положення про навчальні майстерні загальноосвітнього навчально-виховного закладу №184
3. Акт введення в експлуатацію кабінету
4. Протоколи та акти вимірювань електробезпеки та перевірки заземлення
5. Рекомендації щодо заземлення кабінету
6. Акт-дозвіл на проведення занять у кабінеті у поточному році
7. Паспорт кабінету обслуговуючої праці
8. Паспорт забезпеченості кабінету обслуговуючої праці
9. Книга обліку стану навчально-методичного забезпечення кабінету
10. Про інноваційну діяльність
11. Інструкція з інвентаризації матеріальних цінностей
12. Про затвердження Змін до Інструкції з інвентаризації основних засобів
13. Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ
14. Інвентарна книга
15. Матеріальна книга
16. Річний план роботи кабінету обслуговуючої праці
17. Перспективний план роботи кабінету обслуговуючої праці
18. Графік роботи кабінету
19. Копія наказу по школі про призначення завідуючого кабінетом-Зразок
20. Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу-Зразок
21. Список учнів які знаходяться на диспансерному обліку, підготовлений медичним робітником школи
22. Про затвердження Типових переліків навчально-наочних посібників, технічних засобів навчання та обладнання загального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів - Наказ N 364

ІІІ. Санітарно-гігієнічні вимоги
1. ДСанПіН 5.5.2.008-01-утримання загальноосвітніх навчальних закладів
2. Гігієнічні вимоги до шкільних меблів
3. Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів - ДНАОП 0.00-1.21-98
4. Правила користування електричною енергією

ІV. Техніка безпеки та охорона праці
1. Типове положення про службу охорони праці - НПАОП 0.00-4.35-04
2. Типове положення про навчання з питань охорони праці - НПАОП 0.00-4.12-05
3. Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу
4. Положення про порядок розслідування нещасних випадків
5. Акт про нещасний випадок з учнем
6. Журнал реєстрації нещасних випадків
7. Правил пожежної безпеки для закладів
8. Типове положення про спеціальне навчання з питань пожежної безпеки
9. Положення про розробку інструкцій з охорони праці - ДНАОП 0.00-4.15-98
10. Посадова інструкція учителя
11. Посадова інструкція завідуючого кабінетом обслуговуючої праці
12. Посадова інструкція лаборанта
13. Посадова інструкція-керівника гуртка
14. Інструкція з охорони праці на робочому місці для працівників
15. Орієнтовний перелік питань вступного інструктажу з ОБЖ для учнів
16. Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці
17. Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці
18. Інструкція з пожежної безпеки в кабінеті Загальна
19. Інструкція з пожежної безпеки в навчальних майстернях школи
20. Журнал реєстрації протипожежного інструктажу
21. Інструкція користування вогнегасником
22. Правила безпеки під час занять у навчальних і навчально-виробничих майстернях
23. Правила безпеки під час трудового навчання й літніх практичних робіт учнів
24. Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці
25. Інструкція з охорони праці під час проведення навчальних занять у кабінеті обслуговуючої праці
26. Інструкція з електробезпеки
27. Інструкція під час виконання електромонтажних робіт
28. Інструкція з охорони праці під час роботи з електропраскою
29. Інструкція з охорони праці при роботі з електроплитою
30. Інструкції з ПМД при ураженні електрострумом
31. Інструкція з охорони праці під час кулінарних робіт
32. Інструкція з охорони праці під час роботи на швейній машинці
33. Інструкція з охорони праці під час роботи з тканиною
34. Інструкція з охорони праці при виконанні сільськогосподарських робіт
35. Виробнича санітарія і гігієна праці в шкільних майстернях
36. Інструкція надання першої медичної допомоги при одержанні травм
37. Вміст аптечки першої допомоги
38. Положення про адміністративно-громадський контроль з охорони праці у навчальному закладі
39. Журнал адміністративно-громадського контролю
40. Граничні норми піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми
41. ПЛАН евакуації у випадку аварійних ситуацій
42. СХЕМА евакуації з кабінету
43. Посвідчення про перевірку знань з ТБ
44. Стенд з охорони праці з розміщенням основних документів
45. Норми первинних засобів пожежогасіння у кабінеті

V. Навчально-методичне забезпечення кабінету
1. Методичні рекомендації щодо вивчення предмету на 2012/2013 н. р.
2. Перелік посібників на 2012/2013 н. р.
3. Програми
4. Календарне планування (окремі зразки)
5. Поурочні плани-конспекти (окремі зразки)
6. Підручники
7. Посібники:
• Паспорт ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ - Рекомендації
• Методичні рекомендації з технології пошиття швейних виробів
• Самоаналіз уроку трудового навчання
• Типи уроків трудового навчання
8. Матеріали
9. Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень
10. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з трудового навчання
11. Критерії оцінювання навчальних досягнень з креслення
12. Про обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів (Лист Міністерства освіти і науки України від 29.10.07 № 1/9-651)
13. НАКАЗ-17.05.2005 N 297-Про подолання проявів бюрократизму в освіті
14. MON_496_08-Інструкція з ведення класного журналу
15. Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади
16. Положення про ДПА
17. Навчальний календар – 2012/2013 н. р.
18. Матеріали до атестації
19. Стенди постійної і змінної експозиції, таблиці

Стенди
Постійної експозиції
• Державна символіка
• Портрети видатних вчених галузі
• Правила поведінки учнів у кабінеті
• Розклад роботи кабінету
• Правила безпеки життєдіяльності
• Правила протипожежної безпеки
• Основні етапи розвитку галузі з обов’язковим виділенням здобутків української науки
• Довідкові матеріали (у вигляді плакатів, таблиць)

Змінної експозиції
• Матеріали до тем, що вивчаються
• Матеріали про вчених
• Матеріали про новітні розробки у галузі
• Результати експериментальної і дослідницької роботи учнів
• Кращі роботи учнів
• (матеріали експозицій змінюються під час переходу до вивчення нової теми)
20. Науково-методичні і науково-популярні журнали
21. Матеріали педагогічного досвіду

VI. Оплата праці
1. Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти
2. Про затвердження Нормативів наповнюваності груп (Інструкція про розподіл учнів на групи для занять)
3. Оплата заміни

VII. Позаштатні ситуації
1. Порядок надання першої допомоги при одержанні травм
2. Порядок дій при виникненні пожежі

VIII. Контроль
1. Атестаційний лист навчального кабінету
2. Типова програма комплексної перевірки загальноосвітнього навчального закладу