#

субота, 2 лютого 2013 р.

ДОКУМЕНТАЦІЯ ДО КАБІНЕТУ ІНФОРМАТИКИПЕРЕЛІК НЕОБХІДНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ У КАБІНЕТІ ІНФОРМАТИКИ
І. Загальна нормативно-правова база
1. Закон України Про освіту
2. Закон України Про загальну середню освіту
3. Державний стандарт базової і повної середньої освіти -2004
4. Державний стандарт базової і повної середньої освіти - чинний
5. Державний стандарт базової і повної середньої освіти - 2013
6. Державний стандарт початкової освіти - 2012
7. Національна доктрина розвитку освіти
8. Державна програма Вчитель
9. Конвенція про права дитини
10. Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України
11. Загальні правила поведінки учнів під час навчально-виховного процесу у ЗНЗ України
12. Про використання мобільних телефонів під час навчального процесу

ІІ. Документація кабінету
1. Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів-N 601
2. MON_407 Положення про кабінет інформатики
3. №614-Вимоги до специфікації навчальних комп’ютерних комплексів для оснащення кабінетів інформатики
4. №903-правила використання комп'ютерних програм
5. Методичні рекомендації щодо облаштування і використання кабінету інформатики-№111-1927
6. Правила роботи учнів у кабінеті інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій
7. Акт введення в експлуатацію кабінету-Зразок
8. Акт введення в експлуатацію кабінету-Шаблон
9. Протоколи та акти вимірювань електробезпеки та перевірки заземлення
10. Рекомендації щодо заземлення кабінету
11. Акт передачі НККТ іншому вчителю
12. Акт-дозвіл на проведення занять у кабінеті у поточному році
13. Паспорт кабінету інформатики
14. Паспорт навчального комп'ютерного комплексу
15. Паспорт забезпеченості кабінету інформатики-Зразок-1
16. Книга обліку стану навчально-методичного забезпечення кабінету-Зразок
17. Книга обліку стану навчально-методичного забезпечення кабінету-Шаблон
18. Про інноваційну діяльність
19. Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності
20. Положення про порядок організації та проведення апробації електронних засобів
21. Положення про Реєстр комп'ютерних програм
22. Картотека електронних засобів навчального призначення (ЕЗНП)
23. Інструкція з інвентаризації матеріальних цінностей
24. Про затвердження Змін до Інструкції з інвентаризації основних засобів
25. Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ
26. Інвентарна книга
27. Матеріальна книга
28. Річний план роботи НККТ - Зразок
29. Річний план роботи НККТ- Шаблон
30. Перспективний план роботи НККТ - Зразок
31. Перспективний план-Шаблон
32. Графік роботи кабінету-Зразок
33. Графік роботи кабінету-Шаблон
34. Схема НККТ - Зразок
35. Схема ЛОМ - Зразок
36. Копія наказу по школі про призначення завідуючого кабінетом-Зразок
37. Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу-Зразок
38. Список учнів з порушенням зору, підготовлений медичним робітником школи-Зразок
39. Анкета по комп'ютерам-Шаблон
40. Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладів - Інструктивно-методичні матеріали
41. Про затвердження Типових переліків навчально-наочних посібників, технічних засобів навчання та обладнання загального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів - Наказ N 364

ІІІ. Санітарно-гігієнічні вимоги
1. ДСанПіН 5.5.2.008-01-утримання загальноосвітніх навчальних закладів
2. ДСанПіН 5.5.6.009-98 влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки
3. Санітарний паспорт кабінету інформатики-Зразок
4. Санітарний паспорт кабінету-Шаблон
5. Пам’ятка по перевірці дотримання санітарно-гігієнічний вимог
6. ДСанПІН 3.3.2.007-98 роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин
7. Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів - ДНАОП 0.00-1.21-98
8. Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин
9. Правила користування електричною енергією

ІV. Техніка безпеки та охорона праці
1. Типове положення про службу охорони праці - НПАОП 0.00-4.35-04
2. Типове положення про навчання з питань охорони праці - НПАОП 0.00-4.12-05
3. Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу
4. Положення про порядок розслідування нещасних випадків
5. Акт про нещасний випадок з учнем
6. Журнал реєстрації нещасних випадків
7. Правил пожежної безпеки для закладів
8. Норми первинних засобів пожежогасіння у кабінеті
9. Типове положення про спеціальне навчання з питань пожежної безпеки
10. Положення про розробку інструкцій з охорони праці - ДНАОП 0.00-4.15-98
11. Посадова інструкція учителя
12. Посадова інструкція завідуючого кабінетом інформатики
13. Посадова інструкція вчителя інформатики
14. Посадова інструкція лаборанта
15. Посадова інструкція-керівника гуртка
16. Інструкція з охорони праці на робочому місці для працівників
17. Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти
18. Інструкція з охорони праці під час проведення навчальних занять у кабінеті інформатики
19. Орієнтовний перелік питань вступного інструктажу з ОБЖ для учнів
20. Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці
21. Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці
22. Інструкція з пожежної безпеки в кабінеті інформатики
23. Журнал реєстрації протипожежного інструктажу
24. Інструкція користування вогнегасником
25. Інструкція роботи ПЕОМ
26. Інструкція з електробезпеки
27. Інструкції з ПМД при ураженні електрострумом
28. Інструкція надання першої медичної допомоги при одержанні травм
29. Вміст аптечки першої допомоги
30. Положення про адміністративно-громадський контроль з охорони праці у навчальному закладі
31. Журнал адміністративно-громадського контролю
32. Граничні норми піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми
33. ПЛАН евакуації у випадку аварійних ситуацій
34. СХЕМА евакуації з кабінету
35. Порядок дій при виникненні пожежі
36. Посвідчення про перевірку знань з ТБ
37. Стенд з охорони праці з розміщенням основних документів-Зразок
38. Журнал обліку використання персональних комп’ютерів у кабінеті інформатики
39. Журнал реєстрації зупинки машин та організації ремонту персональних комп’ютерів у кабінеті інформатики

V. Навчально-методичне забезпечення кабінету
1. Методичні рекомендації щодо вивчення предмету на 2012/2013 н. р.
2. Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2012/2013 навчального року
3. Перелік підручників та посібників на 2012/2013 н.р. – старша школа
4. Перелік підручників та посібників на 2012/2013 н.р. – початкова школа
5. Програми:
6. Календарне планування (орієнтовне)
для 9 класу
для 10 класу рівень Стандарт
для 10 класу рівень Академічний
для 11 класу Стандарт
7. Поурочні плани-конспекти: зразки окремих уроків + презентації
8. Підручники
9. Посібники:
• Тести з Інформатики
• Інтерактивні вправи
• Методичні рекомендації щодо облаштування і використання кабінету інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів
• Збірник практичних робіт з інформатики
10. Матеріали:
• Реферати учнів
• Реєстр навчальних комп’ютерних програм
• Орієнтовна тематична картотека засобів навчання та навчального обладнання з інформатики
• Створення шкільного веб-сайту та оптимізація його роботи у мережі Інтернет з скрінами
• Критерії оцінювання освітніх Інтернет сайтів
11. Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень
12. Критерії оцінювання навчальних досягнень з предмету
13. Про обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів (Лист Міністерства освіти і науки України від 29.10.07 № 1/9-651)
14. НАКАЗ-17.05.2005 N 297-Про подолання проявів бюрократизму в освіті
15. MON_496_08-Інструкція з ведення класного журналу
16. Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності
17. Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти
18. Матеріали до атестації
19. Навчальний календар-2012-2013
20. Стенди постійної і змінної експозиції, таблиці (приклади)

Стенди
Постійної експозиції
• Державна символіка
• Портрети видатних вчених галузі
• Правила поведінки учнів у кабінеті
• Розклад роботи кабінету
• Вправи для очей для зняття втоми
• Правила безпеки життєдіяльності
• Правила протипожежної безпеки
• Основні етапи розвитку галузі з обов’язковим виділенням здобутків української науки
• Довідкові матеріали (у вигляді плакатів, таблиць)

Змінної експозиції
• Матеріали до тем, що вивчаються
• Матеріали про вчених
• Матеріали про новітні розробки у галузі
• Результати експериментальної і дослідницької роботи учнів
• Кращі роботи учнів
• (матеріали експозицій змінюються під час переходу до вивчення нової теми)
21. Науково-методичні і науково-популярні журнали
22. Матеріали педагогічного досвіду

VI. Оплата праці
1. Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти
2. Про доплати за завідування кабінетами інформатики та ІКТ
3. Роз'яснення щодо доплати за завідування кабінетом та його обслуговування (консультація юриста)
4. Про затвердження Нормативів наповнюваності груп (Інструкція про розподіл учнів на групи для занять)
5. Оплата заміни

VII. Позаштатні ситуації
1. Як діяти в позаштатних ситуаціях, що виникають при роботі на комп'ютері
2. Порядок надання першої допомоги при одержанні травм

VIII. Контроль
1. Акт про відповідність кабінету інформатики та НККТ вимогам Положення про навчальні кабінети ЗНЗ.
2. Типова програма комплексної перевірки загальноосвітнього навчального закладу